top

Aktualności

Apele rolników i branży mięsnej o miejsca pracy w sektorze mięsa


Rolnicze Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Związek "Polskie Mięso" apelują do posłów o uchwalenie przepisów dopuszczających wykonywanie tzw. uboju rytualnego. W tym celu zwołują na 10 lipca 2013 r. o godz. 10.00  manifestację w obronie miejsc pracy i eksportu polskiego mięsa.
Wypowiedzi organizatorów manifestacji branży mięsnej podczas konferencji prasowej w dniu 8 lipca 2013 r. (na podstawie informacji PAP pt. "Bez uboju rytualnego ludzie stracą pracę."):
 
Witold Choiński - Prezes "Polskiego Mięsa": "Branża przedstawiła już wszystkie argumenty za ubojme rytualnym. Jest to ostatni moment na przekonanie posłów i uświadomienie im, że decyzja o utzrymaniu zakazu spowoduje problemy dla rolników i zatrudnionych w branży mięsnej i negatywnie wpłynie na polską gospodarkę."
 
Sławomir Szyszko z Porozumienia Związków i Organizacji Rolniczych woj. wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego: "To, że ta sprawa tak się ciągnie jest także winą rolników. Staramy się być bardzo kurtuazyjni i zderzać się na argumenty i przedstawiać problemy. Trzeba działać tak jak nasi adwersarze, niejednokrotnie w sposób brutalny i bezczelny. Dodał, że branża mięsna wielokrotnie chciała rozmawiać z obrońcami zwierząt. jednak do niego nie doszło, na spotkanie nie przyszła ani jedna osoba."
 
Sławomir Izdebski - Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników Indywidualnych: "Zakaz uboju rytualnego oznacza oddanie cześci polskiego eksportu wołowiny na muzułmańskie rynki.  Dotychczasowe rozmowy nie przyniosły rezultatu, branża przystępuje do protestu.przed Sejmem i Kancelarią Premiera. Chciałbym zaapelować do Jarosława Kaczyńskiego, by nie widział tylko cierpienia zwierząt, ale także zobaczył cierpienia ludzi. Rolnicy kiedyś rozliczą prezesa PIS  z głosowania w sprawie uboju przy urnach wyborczych." Zaapelował: "by PIS nie wprowadzał dyscypliny w głosowaniu, bo wtedy część posłów zagłosuje na tak."
 
Tomasz Kubik - Prezes zakładów mięsncyh "Biernacki" powiedział, że: "zgłosił już do urzędu pracy zamiar zwolnienia 600 pracowników. Nie zwolnił ich dotychczas, bo liczy na przywrócenie uboju rytualnego i wznowienie eksportu wołowiny na muzułmańskie rynki." 
 
W porządku obrad 45 posiedzenia Sejmu RP  w dniu 12 lipca 2013 r. zaplanowane zostało: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druki nr 1370, 1458 i 1458-A) – trzecie czytanie.

Projekt zmiany ustawy o ochronie zwierząt, przyjęty przez Sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 czerwca 2013 r.  ma pogodzić stan prawny w Polsce z unijnym rozporządzeniem nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju.
W większości państw członkowskich Unii Europejskiej uboje rytualne są prowadzone. Zakaz w Polsce to nic innego jak dobrowolna rezygnacja z eksportu mięsa pochodzącego z takich ubojów. 
Projekt przewiduje dodatkowo zwiększenie nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad ubojami zgodnymi z obrządkami religijnymi. 


Komentarz własny KIPDiP
powrót