top

Aktualności

Umiarkowane wstawienia kurek do produkcji jaj w UE.


Informacje podane  przez KE dla Komitetu Zarządzającego ds. WORR (posiedzenie18.07.2013 r.) potwierdzają, iż bardzo zła sytuacja na rynku jaj nie zachęciła unijnych producentów do zwiększenia pogłowia kur w UE w okresie styczeń - kwiecień w latach 2012 -2013. W tym okresie łączne wstawienia nie wzrosły w porównaniu z ubiegłorocznymi.

Podobna tendencja jest widoczna w Polsce. Wielkość krajowych wylęgów kurek do intensywnej produkcji jaj w I półroczu 2013 r., które wyniosły 18 170 tys. szt.,  nie odbiega od poziomu w analogicznym okresie 2012 r. Wylęgi w okresie od marca do czerwca br. były nawet niższe niż w 2012 r. Nakłady jaj wylęgowych przeznaczonych do wylęgu kurek nieśnych do intensywnej produkcji jaj spożywczych zwiększyły się tylko o niecałe 4%. Inkubacji poddano ogółem 45 107 tys. jaj. W porównaniu do maja br. nakłady jaj w czerwcu br. spadły o 2 225 tys. szt.
(-28,4%).             

KE prognozuje na podstawie wstawień od stycznia do kwietnia br. miesięczne wielkości  produkcji  jaj w UE w 2013 r. (prognoza do października br.).  Z porównania tej prognozy do  2012 r. wynika niższa dynamika wzrostu produkcji jaj w UE od sierpnia br.

Tabela. I
Wstawienia kurek nieśnych w UE w okresie styczeń - kwiecień 2013 r. w porównaniu do wstawień w analogicznym okresie 2012 r. (tys. sztuk):

Rok Styczeń Luty Marzec Kwiecień
2012 27 236 27 439 31 358 30 153
2013 28 861 24 910 31 356 30 422
% zmiana 2013/2012 +6,0% -9,2% +0,6% +0,9%

Tabela II.
Miesięczne wielkości produkcji jaj w UE ogółem w 2013 r. - prognoza do października br., w porównaniu do produkcji w poszczególnych miesiącach 2012 r. (mln sztuk):

Rok I II III IV V VI VII VIII IX X
2012 7 793 7 752 7 743 7 696 7 666 7 687 7 730 7 849 7 939 7 991
2013 8 055 8 123 8 126 8 084 8 074 8 145 8 158 8 154 8 230 8 306
% zmiana2013/2012 +3,4 +4,8 +4,9 +5,1 +5,3 +6,0 +5,5 +3,9 +3,7 +3,9

Źródło danych do komentarza KIPDiP: dane KE dla Komitetu Zarządzającego ds. WORR (posiedzenie - 18.07.2013 r.)

powrót