top

Aktualności

Poprawa wyników unijnego handlu zagranicznego jajami i przetworami z jaj za 5 – mcy 2013 r.


(Dane w ekwiwalencie jaj w skorupkach)

Wywóz do krajów trzecich
Eksport jaj do krajów trzecich w 2013 r. wyniósł  83 459 ton, tj. o 12,6% więcej  w porównaniu do 2012 r.
Kierunki eksportu i najwięksi odbiorcy:
- Japonia i Szwajcaria - ponad 50% udział w unijnym eksporcie ogółem. Wielkość wywozu do tych krajów: Japonia - 23 834 ton (spadek o 7%), Szwajcaria - 18 386 ton (wzrost o 1%).
- Angola  - 3. największy rynek zbytu, wywóz do tego kraju wzrósł  do poziomu 7 061 ton, tj.  o 11%. - Rosja – eksport ogółem: 4 902 tony – wzrost o 132% w porównaniu do 2012 r.
- Zjednoczone Emiraty Arabskie – wywóz ogółem:  3 544 ton (wzrost o 448%).
 
Przywóz z krajów trzecich
W 2013 r. import jaj i przetworów z jaj z krajów trzecich na rynek UE był mniejszy niż w 2012 r. Jego wielkość wyniosła 9 849 ton (spadek o 45% w porównaniu do ub. roku).
Kierunki przywozu,  najwięksi dostawcy:
- USA – wielkość przywozu: 2931 ton (spadek o 61%), 30% udział w całym imporcie ogółem
- Argentyna – wielkość przywozu: 3 623 ton (spadek o 41%)
- Indie – znaczący wzrost pozycji tego kraju jako eksportera do UE. Przywóz 1 587 ton przetworów z jaj stanowi wzrost o 166%  oraz 16% udział tego kraju w przywozie ogółem.

Źródło danych do komentarza KIPDiP: KE dla Komitetu Zarządzającego ds. WORR (posiedzenie w dn. 18.07.2013 r.)

powrót