top

Aktualności

W polskim handlu zagranicznym jajami w skorupkach (CN 0407)* w okresie 5-mcy 2013 r. dominuje handel wewnątrzwspólnotowy.


Nie zmalał handel wewnątrzwspólnotowy, nadal stanowi aż 97% całego polskiego eksportu jaj.  Spadł natomiast  o 31,5% wywóz do krajów trzecich i wyniósł 2 233 ton.

Eksport
Eksport jaj ogółem w okresie styczeń – maj 2013 r. wyniósł 83 573 ton (wartość 84 520 tys. EUR) – wzrost wolumenu tylko o 1,2%. Średnia wartość jednej tony wyeksportowanych jaj w 2013 r. wyniosła 1011 EUR/1 tonę, i była niższa o 284 EUR/1 tonę niż w ub. roku.

Kierunki eksportu i najwięksi odbiorcy:
- Holandia – sprzedaż do tego kraju: 25 207 ton (wzrost o 28% w porównaniu do 2012 r.).  Udział sprzedaży do tego kraju w eksporcie ogółem ukształtował się na poziomie 30%.
- Niemcy – polski eksport do tego kraju  spadł o 7 985 ton (-25,8%) do poziomu 22 968 ton, a udział w całym eksporcie wyniósł 27,5% w 2012 r. – 37,7%).
- Włochy - 12 009 ton (15% udział w eksporcie ogółem).
- Pozostałe znaczące kierunki eksportu: Francja – 3 931 ton (spadek o 37,6%), Słowacja –
 2 393 ton (spadek o 36,5%), Czechy – 2 120 ton ( spadek o 52%), Rumunia – 1 065 ton (spadek o 23%). 
- Wzrosła sprzedaż jaj na Litwę – 1 555 ton (dziewięciokrotny wzrost) i do Bułgarii – 2 076 ton (+125%).
 
Import
Import jaj w skorupkach do Polski wzrósł w omawianym okresie br. o 30,4% do 7 921 ton.  Największy wzrost przywozu zanotowano z Holandii - 2 794 ton (+86,9%). Import z Niemiec wyniósł 2 173 ton jaj w skorupkach.

*Kod CN 0407 obejmuje również jaja wylęgowe. W całym polskim eksporcie jaj w skorupkach,  jaja wylęgowe mają średnio 3% - 4% udział.

Komentarz własny KIPDiP na podst. danych Zintegrowanego SRiR - MRiRW


powrót