top

Aktualności

Francja jednak nie będzie rolniczym skansenem w Europie.


Polska Agencja Prasowa opublikowała  w dniu  1 sierpnia 2013 r. informację pt.: „ Francja zniosła zakaz uprawy kukurydzy transgenicznej.”  „ Najwyższy organ jurysdykcji administracyjnej we Francji – Rada Stanu – zniósł w czwartek (1.08. 2013 r.) zakaz uprawy genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 amerykańskiej firmy Monsanto. Rząd zapowiedział, że decyzję w sprawie tej kukurydzy podejmie przed porą zasiewu.

Link do artykułu PAP przedrukowanego przez portal.spożywczy.pl  - http://www.portalspozywczy.pl/zboza/wiadomosci/francja-zniosla-zakaz-uprawy-kukurydzy-transgenicznej,89023.html

W artykule tym zacytowano oświadczenie Rady Państwa Francji:
„Stosując się do prawa Unii Europejskiej, zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości UE,  Rada Stanu stwierdziła nieważność rozporządzenia Ministra Rolnictwa z 16 marca 2012 r.”
„ Jak wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, takie działania mogą być podjęte przez państwa członkowskie w sytuacjach awaryjnych oraz w sytuacji, która może stwarzać znaczne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt lub środowiska.”

Opinie Krajowej Izby o polskim zakazie wysiewu kukurydzy GMO zostały przedstawione w następujących artykułach na naszej stronie:
- „Zakaz wysiewu kukurydzy MON 810” – 5.02.2013 r. -
http://www.kipdip.org.pl/article/id/791
- „Nowa opinia EFSA dotycząca pyłku kukurydzy MON 810.  Czy opinia ta może wpłynąć na wycofanie zakazu stosowania materiału siewnego kukurydzy GMO.”  - 22.01.2013 r. 
http://www.kipdip.org.pl/article/id/789

powrót