top

Aktualności

Sytuacja na rynku zbóż.


Większość informacji i komentarzy/opinii w mediach na temat aktualnej sytuacji na rynku zbóż pochodzi z oficjalnego stanowiska, przekazanego podczas konferencji prasowej Ministra Rolnictwa w dniu 7 sierpnia br.  Notatka z tej konferencji jest opublikowana na stronie internetowej resortu rolnictwa - http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Sytuacja-na-rynku-zboz-i-rzepaku-konferencja-prasowa:
"Minister rolnictwa pytany o możliwości interwencji na tych rynkach powiedział, że nie ma mechanizmu, który pozwoliłby na prowadzenie tego typu działań. Nie było, nie ma i nie będzie interwencji na rynku rzepaku, a na rynku pszenicy skup interwencyjny byłby możliwy, gdyby ceny spadły do 350 - 400 zł – zaznaczył minister i przypomniał, że cena interwencyjna w UE wynosi 101, 31 euro/t dla wszystkich objętych tym mechanizmem zbóż, a limit zakupów pszenicy dla 28. krajów UE wynosi 3 mln ton. Wspólna Polityka Rolna zmierza w kierunku dalszej liberalizacji rynków rolnych, a nie ich regulacji, mimo, że na posiedzeniach Rady Ministrów Rolnictwa w Brukseli polski minister rolnictwa opowiadał się za podwyższeniem cen interwencyjnych i utrzymaniem mechanizmów interwencyjnych – podkreślił szef resortu.”

Regulacje unijne dotyczące zasad interwencji na rynku zbóż, na które powołał się minister rolnictwa, są określone w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitym wspólnym rynku).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0149:PL:PDF
http://www.ppr.pl/artykul-wzrosna-globalne-zbiory-zboz-w-sezonie-2013-14-178167.php

Aktualny komentarz BGŻ dotyczący sytuacji na rynku zbóż w Polsce zawarty jest w analizie Agrotydzień nr 303 z 5.08.2013 r.: "Ceny pszenicy na rynku krajowym spadają najszybciej od dwóch lat" - http://analizy.bgz.pl/information/analysis/cat/sektor-rolny/dept/agrotydzien.

Zdaniem BGŻ "w świetle dostępnych na dzień dzisiejszy (5.08) informacji, oferowana cena za pszenicę konsumpcyjną na poziomie około 600 zł/tonę jest nieuzasadniona fundamentalną sytuacją na europejskim i światowym rynku. Sytuacja jest bardzo nerwowa a zmiany poziomu cen szybkie, więc przewidywanie czegokolwiek jest obarczone dużym ryzykiem błędu. Jeśli dziś mielibyśmy pokusić się o krótkoterminową prognozę cen pszenicy konsumpcyjnej, obstawialibyśmy ich spadek jeszcze przez 1-3 tygodnie, do poziomu 670-720 zł/tonę (oficjalne notowania MRiRW ), a następnie stopniowy, raczej powolny, ich wzrost."

PAP podał 9 sierpnia prognozę  Międzynarodowej  Rady Zbożowej: "Wzrosną globalne zbiory zbóż w sezonie 2013/2014.”
"Globalne zbiory zbóż w sezonie 2013/14 wyniosą 1.920 mln ton, zaś konsumpcja 1.887 mln ton - wynika z lipcowego raportu IGC (Międzynarodowej Rady Zbożowej).
Przewiduje się wzrost całkowitej światowej produkcji zbóż o 8 proc. w 2013/14, co będzie efektem wzrostu produkcji kukurydzy o 10 proc. i pszenicy o 4 proc. Całkowite zapasy na koniec sezonu są oczekiwane na poziomie o 10 proc. wyższym rdr" - napisano w komentarzu do prognozy."
http://www.ppr.pl/artykul-wzrosna-globalne-zbiory-zboz-w-sezonie-2013-14-178167.php

Komentarz własny KIPDiP
powrót