top

Aktualności

Polski handel zagraniczny jajami w skorupkach (CN 0407) w I półroczu br.


Nadal aż 97% jaj eksportowanych z Polski trafia na rynki państw członkowskich UE. W I półroczu br.  największymi odbiorcami byli: Holandia, Niemcy, Włochy.

Eksport
Polski eksport jaj w skorupkach w I półroczu 2013 r. wyniósł  łącznie 100 029 ton (wartość ogółem 97 831 tys. EUR). Eksport ten wzrósł o niespełna 2% w stosunku do 2012 r. 
Największym odbiorcą jaj z Polski jest nadal Holandia, która w omawianym okresie zakupiła          
30 409 ton jaj. Eksport do tego kraju wzrósł od początku 2013 r., a udział w eksporcie ogółem wyniósł 30,4%.
Odwrotnie w br. jest w handlu zagranicznym z Niemcami. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. eksport do Niemiec zmniejszył się o prawie 30% do poziomu 26 143 ton.
W 2012 r. udział tego kraju w polskim eksporcie ogółem wynosił 37%, a w 2013 r. zmniejszył się o 11 pkt. procentowych do 26%.
W 2013 r. wzrosło  znaczenie Włoch w handlu zagranicznym jajami z Polską. Od 2012 r. udział sprzedaży na ten rynek zwiększył się z około 3% do 16% w omawianym okresie br.
Pozostali ważniejsi odbiorcy polskich jaj: Francja – 4 669 ton, Słowacja – 2 883 ton,  Bułgaria – 2 875 ton, Czechy – 2 415 ton.
Wywóz jaj w skorupkach w tym okresie br. do krajów trzecich wyniósł 2 715 ton i stanowił 2,7% eksportu ogółem. Prawie 60% trafiło na rynek  Szwajcarii – 1 579 ton.

Import
Import jaj do Polski wyniósł ogółem 9 833 ton. W porównaniu do takiego samego okresu ub. roku jest to wzrost o 35%.
Największym dostawcą w tym roku jest Holandia – 3 555 ton (wzrost o 119% w porównaniu do 2012 r.). Dostawy jaj w skorupkach z Niemiec wyniosły 2 754 ton  (o 2% więcej niż w ub. roku).
Łączny udział tych dwóch eksporterów wynosi 63%.
 
*Kod CN 0407 obejmuje również jaja wylęgowe. W całym polskim eksporcie jaj w skorupkach,  jaja wylęgowe mają średnio 3% - 4% udział.


Komentarz własny KIPDiP na podst. danych Zintegrowanego SRIR - MRiRW

powrót