top

Aktualności

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z 11 września 2013 r.


Główny Lekarz Weterynarii wydał specjalne oświadczenie w sprawie reportażu pt. „Zwierzęta karmione zakazaną mączką mięsno-kostną”  ( TVN Uwaga, Emisja  9 i 10 września 2013 r. ). W komunikacie tym informuje o prowadzonych przez Inspekcję działaniach dotyczących egzekwowania przez Inspekcję Weterynaryjną zakazu skarmiania mączek, obowiązującego w Polsce od 1 listopada 2003 r.
http://www.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/11-09-13-komunikat-glw.pdf

Komunikat  przeciwstawia się straszeniu konsumentów, że spożywane przez nich produkty, wyprodukowane w Polsce, pochodzą od zwierząt, które były żywione mączkami  mięsno-kostnymi.

W przypadku stwierdzenia  w badaniach paszy obecności mączek  mięsno - kostnych, stado zwierząt lub produkty pochodzące od tych zwierząt są bowiem blokowane przez Inspekcję Weterynaryjną.

Pojedyncze przypadki  łamania zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie mogą  podważać  jakości polskich produktów pochodzenia zwierzęcego.    
powrót