top

Aktualności

Polski handel zagraniczny jajami w skorupkach (CN 0407)* od stycznia do lipca 2013 r.


Eksport
W okresie siedmiu miesięcy br. Polska wyeksportowała na rynki zagraniczne 119 529 ton jaj w skorupkach, o wartości 114 670 tys. EUR. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. eksport ten był większy o 4,6%. 
Na rynki trzech największych dotychczasowych odbiorców jaj z Polski w 2013 r. sprzedano
88 063 ton jaj w skorupkach: Holandia – 34 505 ton (+32% wzrost w br.), Niemcy – 30 294 ton (29% spadek w br.), Włochy – 23 264 ton.  Sprzedaż do tych krajów stanowiła 73% wielkości eksportu ogółem. 
Do pozostałych większych odbiorców jaj w skorupkach, poza Bułgarią (3 021 ton, 113% wzrost w br.), sprzedaż zmniejszyła się w porównaniu do ub. roku: Francja – 5 204 ton (spadek o 50%), Słowacja – 3 229 ton (spadek o 27%), Czechy – 2 725 ton (spadek o 49%). Zahamowanie eksportu do Czech i Słowacji miało miejsce już w 2012 r., w porównaniu do 2011 r. sprzedaż do Czech zmniejszyła się o 8 340 ton, tj. o 75% (2011 r. – 11 065 ton), a na Słowację o połowę.
Wywóz jaj w skorupkach do krajów trzecich wyniósł w omawianym okresie br. 3 181 ton i stanowił on 2,7% udział w polskim eksporcie ogółem. Najwięksi importerzy: Szwajcaria – 1 636 ton, Białoruś – 469 ton, Zjednoczone Emiraty Arabskie – 368 ton.
 
Import
W 2013 r. rejestrowany jest wzrost importu jaj w skorupkach do Polski. Wyniósł on w okresie styczeń – lipiec br. 11 330 ton, a jego wartość 27 073 tys. EUR. Najwięksi dostawcy: Holandia – 3 666 ton, Niemcy – 3 527 ton, Czechy – 1 258 ton. Istotnie, bowiem aż o 119%, wzrósł import tych jaj z Holandii.
 
*Kod CN 0407 obejmuje również jaja wylęgowe. W całym polskim eksporcie jaj w skorupkach,  jaja wylęgowe mają średnio 3% - 4% udział.
 
Komentarz własny KIPDiP na podst. Danych Zintegrowanego Systemu RIR.
powrót