top

Aktualności

Sektor drobiu spodziewa się poprawy relacji cen żywiec – pasza


Eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB prognozują w opracowaniu „ Rynek Rolny” z października 2013 r.: „Opłacalność produkcji drobiarskiej poprawi się pod wpływem malejących cen mieszanek przemysłowych dla drobiu. Przemysł paszowy będzie mógł bowiem zdyskontować znaczne spadki cen komponentów wysokobiałkowych i zbóż.

W najnowszym „Rynku Pasz” Nr 34 opublikowanym przez IERiGŻ w październiku 2013 r. omówiona została sytuacja na rynkach zbóż i surowców wysokobiałkowych i pasz przemysłowych.

Dla sektora drobiu najważniejsze są informacje o niższych cenach surowców paszowych.
Ceny surowców wysokobiałkowych  w pierwszych miesiącach bieżącego sezonu obniżyły się o kilkanaście procent, ale nadal są one znacząco wyższe niż 2-3 lata wstecz. W dalszej części sezonu ich poziom powinien się obniżyć, co w konsekwencji przełoży się na przynajmniej kilkunastoprocentowy spadek cen pasz przemysłowych.

W najbliższych miesiącach można się spodziewać stabilizacji cen zbóż na niskim poziomie. Możliwie będą jednak dalsze spadki, szczególnie po ukończeniu zbiorów kukurydzy. W końcu 2013 r. i na początku 2014 r. możliwe są przejściowe zwyżki notowań zbóż, które na przełomie I i II kwartału 2014 r. mogą zostać wyhamowane. Jeżeli nie będzie większych zmian kursu złotego w stosunku do euro, średnie ceny pszenicy paszowej w IV kwartale 2013 r. mogą wynieść 680- 720 zł/tonę. Ceny kukurydzy mogą być zbliżone do cen pszenicy paszowej lub nawet od nich niższe. W końcu I kwartału 2014 r. pszenica paszowa może kosztować 700-750 zł/t.

Komentarz własny KIPDiP na podst. danych Instytutu ERiGŻ - PIB: Rynek Rolny - październik 2013', Rynek Pasz Nr 34/2013

powrót