top

Aktualności

Północnoamerykański i europejski przemysł drobiarski –znaleźć wspólną drogę do sukcesu.


Wybrane informacje z wystąpienia Jima Sumnera -  Prezydenta Międzynarodowej Rady Drobiarstwa (IPC) i Amerykańskiej Rady ds. eksportu Drobiu i Jaj (USAPEEC). Wystąpienie zostało wygłoszone podczas Zgromadzenia Ogólnego AVEC w Walencji (Hiszpania) w dn. 19-22 września 2013 r.

Wspólne szanse rozwoju sektora drobiarskiego dla Stanów Zjednoczonych i UE, zdaniem Prezydenta Międzynarodowej Rady Drobiarstwa, zależą od następującej polityki gospodarczej:
- Zmniejszenia wpływu polityki na globalny handel  drobiem, ograniczenia protekcjonizmu oraz nadużywania praktyk antydumpingowych.
- Wyznaczenia celów rozwoju w oparciu o wzrost globalnej produkcji konsumpcji drobiu.
- Stanowczo sprzeciwiać się koncepcji antydumpingowej.
- Rozwoju wspólnych projektów służących biobezpieczeństwu, zwalczaniu chorób* oraz  zwiększeniu bezpieczeństwa żywności.
- Określenia spójnych wymagań dla certyfikatów halal.
- Wsparcie polityki mającej na celu promowanie wolnego handlu zbożami paszowymi.
- Globalne działania na rzecz dobrostanu zwierząt powinny opierać na badaniach naukowych. -Wynegocjować pomyślne warunki oraz nowe sposoby współpracy w ramach transatlantyckiego partnerstwa w handlu i inwestycji pomiędzy USA i UE  - (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP). Negocjacje powinny objąć kwestie : dostęp do rynku, bariery pozataryfowe, regulacje prawne oraz  reguły i zasady.

*Choroby zwierząt a handel drobiem
 - Ponownie odnotowuje się wzrost występowania ognisk wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, w regionach: Azja, Afryka, Indie i Europa.
- W Azji i Afryce, ze względu na występowanie dużej liczby stad przyzagrodowych i niezdolność rządów do wdrożenia odpowiednich środków kontroli, występowanie ognisk tej choroby może oznaczać poważną katastrofę w produkcji.
- Zdaniem OIE (Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt)  nie powinno wprowadzać się ograniczenia w handlu metodą zamykania  granic krajów w przypadku pojawienia się ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wiele krajów nadal wprowadza takie restrykcje (Chiny, Tajwan, Filipiny, Kuwejt, Kuba, Rosja i Indie).
-  Ogniska grypy ptaków w okresie ostatnich 12 miesięcy: Afryka (125 ognisk) – 26%;  Azja (317 ognisk) -  73%;  Europa (2 ogniska) – 1%.


powrót