top

Aktualności

Główne problemy dla unijnego handlu mięsem drobiu – przewidywania europejskiej organizacji drobiarskiej AVEC *


- Osłabienie wzrostu gospodarczego w niektórych krajach członkowskich może wpłynąć na spadek konsumpcji mięsa.
-  Trudności w strefie euro mogą mieć wpływ na: popyt (obniżenie dochodu), na podaż (ograniczenie wsparcia finansowego inwestycji), handel (zmiany kursu walut), a w konsekwencji na cenę. 
- Zakłócenia na rynku powodować może zmienność cen pasz, energii, nawozów oraz  zagrożenia klimatyczne.
- Rozwój produkcji drobiu w Rosji – dążenie do osiągnięcia wysokiego stopnia samowystarczalności.
- Wpływ krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu – zmiany cen ropy naftowej, wewnętrzne polityczne konflikty.
- Ogniska chorób zwierząt mają wpływ  na krajową i regionalną produkcję mięsa oraz na dodatkowe koszty związane z kontrolą i zwalczaniem patogenów.
Występowanie chorób może być wykorzystywane  do stosowania praktyk protekcjonistycznych przez kraje rzekomo posiadające status wolnych od chorób  (np.: BSE , H1N1 ). 
- Ciągły wzrost kosztów ochrony środowiska. 
- Kampanie społeczne wzywające do zmniejszenia spożycia mięsa w krajach rozwiniętych.  Organizacje pozarządowe - wegetariańskie i ekologiczne, mogą mieć poważny wpływ na zmniejszenie spożycia mięsa przez konsumentów  i zmianę polityki gospodarczej/warunków gospodarczych w tych regionach.
- Negocjacje w sprawie umów o wolnym handlu między UE a trzema  wiodącymi  światowymi eksporterami  mięsa drobiowego (kraje Mercosur , USA i Tajlandia). Może to znacząco wpłynąć na strukturę europejskiego rynku drobiowego.

*Informacje pochodzą z rocznego Raportu AVEC 2013 - http://www.avec-poultry.eu/annual-reports-overview/annual-report-2013 .

powrót