top

Aktualności

Charakterystyka rynków mięsa drobiu – Ameryka Północna i świat.


Wybrane  dane  statystyczne* 

Produkcja kurcząt brojler w regionach świata w 2012 r. w porównaniu do 2009 r.:
- Ameryka Północna miała największy -  24,9% udział w światowej produkcji mięsa kurcząt brojler ogółem (spadek o 3,2 pkt. proc. niż w 2009 r.).
 Drugą wysoką  pozycję zajmuje Ameryka Południowa (20,4% udział)  i Wschodnia Azja (19,7%) – wzrost odpowiednio o 0,2 i 0,3 pkt. proc. Udział UE (28) obniżył się o 0,3 pkt. proc. do poziomu 11,5%

Ameryka Północna - produkcja mięsa kurcząt brojler w 2012 r.:
- USA – 16,6 mln ton (80,9% udział w produkcji ogółem)
- Meksyk – 3,0 mln ton (14,1% udział w produkcji ogółem)
- Kanada – 1,0 mln ton (5% udział w produkcji ogółem)

Liderzy w światowym eksporcie mięsa kurcząt brojler w 2012 r.:
- Brazylia – 3 741 tys. ton
- USA – 3 690 tys. ton
- EU (28) – 1 138 tys. ton
- Tajlandia – 538 tys. ton
- Chiny – 411 tys. ton
- Argentyna – 329 tys. ton
Prawie 70% całego światowego eksportu mięsa kurcząt brojler pochodzi z Brazylii (33,6%) i USA (32,1%), a unijny eksport ma w światowym eksporcie blisko 10% udział. Eksport ze Stanów Zjednoczonych (3 690 tys. ton) stanowi aż 95,8% wielkości całego północnoamerykańskiego eksportu kurcząt brojler.


Najwięksi  konsumenci mięsa kurcząt brojler na świecie w 2012 r.:
- Chiny – 13,5 mln ton
- USA – 13,3 mln ton
- Brazylia – 9,1 mln ton
- UE (28) – 9,1 mln ton
Inne kraje o wysokiej konsumpcji mięsa drobiowego: Meksyk, Rosja, Indie, Japonia, Płd. Afryka, Argentyna, Indonezja, Turcja.
W przeliczeniu na mieszkańca największe spożycie mięsa kurcząt brojler zarejestrowano w krajach:  Brazylia – 44,4 kg/osobę i USA – 42,5 kg/osobę. Wielkości te znacznie odbiegają od spożycia w Chinach (10,1 kg/osobę), Indonezji (6,2 kg/osobę ) Indiach (2,6 kg/osobę).

Udział eksportu w amerykańskiej produkcji drobiu:

 

1990 2000 2010 2012
Brojlery kurze 6,0% 17,3% 19,8% 21,4%
Indyki 1,6% 8,4% 10,5% 13,5%

Zmiany w strukturze geograficznej największych kierunków eksportowych mięsa kurcząt brojler dla USA w latach 2009 – 2012:
Ogółem wolumen eksportu mięsa kurcząt brojler z USA zwiększył się o 2,8% w porównaniu do 2009 r. , pomimo istotnej utraty rynku w Chinach i Rosji w 2010 r.  W 2009 r. na rynki dwóch największych odbiorców trafiało ponad 40% amerykańskiego eksportu ogółem: Chiny – 19,9%; Rosja – 20,5%.  Na skutek spadku eksportu do tych dwóch krajów, w 2012 r. udział  sprzedaży do czterech największych odbiorców amerykańskiego w sumie nie przekroczył 40%.
W ub. roku najważniejszymi odbiorcami mięsa drobiu z  USA byli:
- Meksyk (561 tys. ton, 15,3% udział); Hong Kong (296 tys. ton, 8,1% udział); Rosja (267 tys. ton,7,3% udział); Chiny (240 tys. ton, 6,5% udział); Angola (182 tys. ton, 5,0% udział); Kanada (173 tys. ton, 4,7% udział).

Meksyk – główny odbiorca amerykańskich brojlerów:
- Znaczenie rynku meksykańskiego wzrosło po ograniczeniu dla USA dostępu do rynku Chin i zmniejszeniu kontyngentów eksportowych do Rosji.
- Wzrost importu drobiu do Meksyku spowodował jednocześnie wzrost produkcji i konsumpcji drobiu w tym kraju. Pomimo wzrostu rodzimej produkcji, Meksyk nadal nie może pokryć rosnącego popytu .
- USA miały w 2012 r. 97% udział w meksykańskich zakupach z importu, pozostali dostawcy: Chile – 2,6% udział, Kanada – 0,1% udział.
- Średnia wielkość meksykańskiego importu w latach 2010-2012 – 581,1 tys. ton.

 Kanada:
- Kraj ten jest piątym pod względem wielkości rynkiem eksportowym mięsa drobiu dla USA i drugim pod względem wartości tego eksport (po Meksyku).
- Obecnie dostęp USA do rynku Kanady jest ograniczony poprzez kontyngenty taryfowe, które nie zostały zniesione w ramach Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA). Kwestia ta będzie przedmiotem negocjacji.
- Spożycie drobiu na mieszkańca w tym kraju wynosi 34 kg/osobę (w USA jest to 50 kg/osobę).
Najwięksi dostawcy mięsa kurcząt brojler na rynek kanadyjski:
- USA – 89,5% udział
- Brazylia – 8,6% udział
- Tajlandia – 1,5% udział
- Chile – 0,4% udział
Średnia wielkość kanadyjskiego importu w latach 2010-2012 wyniosła 182 798 ton.

Sektor produkcji mięsa indyczego w USA i Unii Europejskiej

Najwięksi światowi producenci mięsa indyczego w latach 2010- 2012 i ich udział w globalnej produkcji ogółem:
- USA - 48,7%
- UE (28) - 36,9%
- Brazylia – 9,3%
- Kanada – 3%
- Pozostałe – 2,1%

Produkcja i sytuacja na rynku indyków w UE:
- Produkcja mięsa indyczego w UE koncentruje się w kilku państwach członkowskich.
Pięć krajów (Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania i Polska) produkuje ponad 80 % całego mięsa indyczego w UE. Spożycie mięsa indyczego różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich .
- Rok 2012 charakteryzował się głównie bezprecedensowym wzrostem kosztów produkcji, głównie pasz.
- Produkcja indyków  nieznacznie wzrosła w UE w 2012 r. (+2%) tworząc nadwyżkę z powodu spadku konsumpcji.
- Brak konkurencyjności unijnego sektora indyków spowoduje spadek produkcji w 2013 r. UE korzysta w imporcie mięsa indyczego z kontyngentów przyznanych dla państw trzecich, głównie z Brazylii.

Potentaci w eksporcie mięsa indyczego:
- USA – 362 tys. ton – w 2012 r. Stany Zjednoczone wyeksportowały rekordową wielkość mięsa indyczego; średni roczny wzrost wielkości amerykańskiego eksportu tego gatunku mięsa w latach 2000-2012 wyniósł 5,0%, a pod względem wartości 9,6%. 
W okresie styczeń – lipiec 2013 r. amerykański eksport mięsa indyków spadł o 1,3% w porównaniu do 2012 r., a jego wartość była niższa o 2,6%.
- Brazylia – 172 tys. ton
- UE (28) – 159 tys. ton
- Chile – 26 tys. ton
- Kanada – 25 tys. ton
- Pozostałe 13 tys. ton
Najważniejsze rynki zbytu mięsa indyczego dla Stanów Zjednoczonych:
- Meksyk – 187,2 tys. ton
- Chiny – 45,9 tys. ton
- Filipiny – 14,4 tys. ton
- Kanada – 14,2 tys. ton
- Hong Kong – 12,1 tys. ton
- Pozostałe – 87,9 tys., ton

*Informacje statystyczne zostały opracowane na podstawie prezentacji  przedstawionych podczas  Zgromadzenia Ogólnego  europejskiej organizacji drobiarskiej AVEC w Walencji, 19-22 września 2013 r.  
powrót