top

Aktualności

Produkcja pasz przemysłowych w UE i w Polsce


- Produkcja pasz przemysłowych w UE-27 w 2012 r. wyniosła 152,7 mln ton i była o 0,7% wyższa niż w 2011 r. Udział UE w światowej produkcji pasz jest coraz mniejszy, co wynika z dynamicznego rozwoju tego przemysłu w Azji i Ameryce Południowej.

- W UE w 2012 r. więcej  wytworzono pasz dla bydła i drobiu, spadła natomiast produkcja pasz dla trzody. Udział tego ostatniego w łącznej produkcji pasz w UE systematycznie maleje (32,5%). Udział pasz dla drobiu wyniósł 33,6%, a dla bydła 26,7%.

- Największymi producentami pasz przemysłowych w UE pozostają od lat Francja, Niemcy i Hiszpania. W Hiszpanii produkcja pasz w 2012 r. nieznacznie zwiększyła się do 21,1 mln ton.

- Pasz dla drobiu w całej UE wyprodukowano 51,3 mln ton tzn. o 1% więcej niż w 2011 r. Największymi producentami tych pasz w UE są Francja, Wielka Brytania i Niemcy.

- Liczba podmiotów wytwarzających pasze w UE obniża się. W 2011 r. po raz pierwszy od przystąpienia Polski do UE spadła poniżej 4 tysięcy i była o prawie 10% niższa niż w 2007 r.

- Według prognoz FEFAC łączna wielkość produkcji pasz w UE w 2013 r. oraz tych pasz dla drobiu nie zmieni się.

- Spośród krajów UE-12 Polska jest największym producentem pasz dla drobiu, bydła i trzody, a w przypadku pasz dla drobiu jest piątym producentem w całej UE.

- Według GUS produkcja pasz przemysłowych w 2012 r. wyniosła 8,41 mln ton, wobec 7,74 mln ton w 2011 r. Produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie 8,28 mln ton, wobec 7,56 mln ton w roku poprzednim.

- W ubiegłym roku o blisko 10%, do 5,23 mln ton wzrosła produkcja pasz przemysłowych dla drobiu.
 
- Ocenia się, że w całym 2013 r. produkcja pasz przemysłowych wyniesie ok. 8,7 mln ton i będzie o ponad 3% wyższa niż w 2012 r.

- Produkcja mieszanek średniobiałkowych dla drobiu w 2013 r. wyniesie ok. 5,43 mln ton, tj. o 250 tys. ton więcej niż w 2012 r., co stanowić będzie prawie 73% ogółu wytworzonych mieszanek średniobiałkowych.

- W strukturze produkowanych pasz dla drobiu od kilku lat 96-97% stanowią mieszanki pełnoporcjowe, ok. 2-3% koncentraty wysokobiałkowe i nieco ponad 1% premiksy. 
- Wstępnie przewiduje się, że globalna produkcja pasz przemysłowych w 2014 r. może wynieść ok. 9,05 mln ton, wobec szacowanych 8,70 ton w roku bieżącym.


Źródło: Rynek Pasz nr 34 – opracowanie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.
powrót