top

Aktualności

O gęsiach statystycznie


W latach 2010-2012 spadała produkcja piskląt gęsich w Polsce. Jej udział w całej unijnej produkcji  piskląt tego gatunku drobiu zmalał w tym okresie o 10 pkt. proc. z poziomu 60% w 2010 r. do poziomu 40% w 2012 r.
Najwięksi producenci piskląt gęsich w UE w 2012 r.: Węgry (6,2 mln szt.), Polska (4,6 mln szt.), Niemcy (1,0 mln szt.), Francja (0,8 mln szt.).

Krajowe wylęgi piskląt gęsich w latach 2010-2013:
• 2010 r. – 6,1 mln sztuk
• 2011 r. – 5,0 mln sztuk
• 2012 r. – 4,6 mln sztuk
• 2013 r. – 7,5 mln sztuk
W sezonie 2013 r. wylęgi piskląt gęsich były wyższe o 2,9 mln piskląt (+63%) niż w takim samym okresie sezonu 2012 r.
Inkubacji poddano 13 507 tys. jaj wylęgowych gęsich, tj. o 6 412 tys. szt. (+90,4%) więcej niż w 2012 r.

Zmiany w pogłowiu stad rodzicielskich gęsi – komentarz Krajowej Rady Drobiarstwa – IG:
„Sprzedaż piskląt rodzicielskich gęsich w latach 2009-2010 przebiegała na zbliżonym poziomie wynoszącym od 43,38 sztuk piskląt płci żeńskiej. W kolejnych dwóch latach uległa ona w odniesieniu do roku poprzedniego znacznemu zwiększeniu o 77,4% w 2011 r. (76,97 tys. samic) oraz o 26,9% w 2012 r. do poziomu 97,65 tys. piskląt płci żeńskiej. Nierównomiernie ukształtowana struktura wiekowa zaplecza reprodukcyjnego gęsi jest konsekwencją braku ekonomicznej stabilności produkcji mięsa gęsiego i jego nadprodukcji w poprzednich latach.”
(źródło: Wyniki Oceny Wartości Użytkowej Drobiu w 2012 r.)

Z informacji KRD-IG o wstawieniach piskląt rodzicielskich gęsich w 2012 r. wynika, że pogłowie stad rodzicielskich zwiększyło się najbardziej w województwach: kujawsko – pomorskim i wielkopolskim. 

Drastyczny spadek cen skupu żywca gęsi w 2013 r.:
Komentarz dotyczący sytuacji cenowej - Agrobiznes TVP z dn. 17.10.2013 r.:
„Producenci gęsi nie mają powodów do zadowolenia. Ten rok zapamiętają na długo. Drastyczny spadek cen to efekt nadprodukcji gęsi, z jakim mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata. Zapasy rosną, a cena z tygodnia na tydzień spada.
Cena  wynosi niewiele ponad 2 EUR/1 kg, podczas  gdy w ubiegłorocznym sezonie stawki sięgały  nawet 4,5 EUR za 1 kg. Cena jest historycznie niska, w sieciach niemieckich równa cenie kaczek.”

Porównanie cen skupu  żywca gęsi na podstawie danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej – MRiRW w wybranych miesiącach sezonu w latach  2010-2013:
- 2010 r. - wrzesień: 5200–5300 zł/1 tonę; październik: 5300–5400 zł/1 tonę; listopad: 5350-5500 zł/1 tonę.

- 2011 r. – wrzesień: 8250–8320 zł/1 tonę; październik: 8260– 8450 zł/1 tonę; listopad: 9200–9400 zł/1 tonę.

- 2012 r. – wrzesień: 9100–9250 zł/1 tonę; październik: 9050–9200 zł/1 tonę; listopad: 9150–10200 zł/1 tonę.

- 2013 r. – wrzesień: 7480–7700 zł/1 tonę; październik: 7470–7560 zł/ 1 tonę.

Ceny skupu żywca gęsi w sezonie 2013 r. w stosunku do ubiegłorocznych spadły o blisko 20% .

Komentarz własny KIPDiP na podst. danych GUS, Eurostat, ZSRIR – MRiRW.

 

 

powrót