top

Aktualności

W 2013 r. światowa produkcja drobiarska wzrośnie o 1,8%


Tak wynika z prognoz ONZ FAO opublikowanych w listopadzie br. w FAO Food Outlook
FAMMU/FAPA wybrała z tego opracowania najważniejsze informacje charakteryzujące sytuację gospodarczą światowego sektora drobiu i poszczególnych państw - liderów drobiarstwa w produkcji i handlu. 

PROGNOZY FAO ŚWIATOWEJ PRODUKCJI DROBIU W 2013 R.
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) prognozuje, że w 2013 r. produkcja mięsa drobiu na świecie wyniesie 106,8 mln ton – o 1,8% więcej niż w 2012 r. Skala zwyżki produkcji drobiu będzie w tym roku nadal wyższa niż pozostałych gatunków mięsa. Dynamika przyrostu wytwarzania będzie jednak niższa niż rok wcześniej (+2,2%). Spowolnienie tempa wzrostu odnotują głównie Chiny (+0,04% wobec 3,7% w 2012 r.), borykające się w tym roku z ptasią grypą. Po wykryciu ognisk choroby na początku roku miały miejsce masowe uboje drobiu i ograniczenia w sprzedaży detalicznej żywca. Obniżyło się również zaufanie konsumentów chińskich do mięsa drobiowego, a zakupy znacznie zmalały.

Tegoroczne prognozy produkcji drobiarskiej są bardziej optymistyczne w innych regionach świata – kraje rozwinięte zanotują wyższy przyrost wytwarzania niż średnia światowa (+2,1%), dzięki niższym cenom pasz po dobrych tegorocznych zbiorach. Spadek cen zbóż i roślin oleistych przełoży się na zmniejszenie kosztów produkcji drobiarskiej. Marża producentów drobiu wzrosła w tym roku również za sprawą wzrostu cen żywca, wspieranego wysokimi cenami mięsa czerwonego, głównie wołowiny wieprzowiny. Największy producent mięsa drobiu na świecie – USA, odnotuje w tym roku 2,4% wzrost produkcji dzięki wzrostowi opłacalności, po ubiegłorocznym 1% spadku wywołanym drożejącymi paszami. Więcej mięsa drobiu niż przed rokiem wytworzą również Unia Europejska (+1,5%), Brazylia (+1,5%) i Rosja (+3,6%), gdzie ekspansji produkcji sprzyja rosnące zapotrzebowanie. Wśród światowych potentatów na rynku drobiu największa skala wzrostu wytwarzania mięsa białego będzie miała miejsce w tym roku w Indiach (+8,2%) i Argentynie (+4,4%).
Presja nadpodaży i spadek cen wpłyną na 1% obniżenie poziomu produkcji w Japonii oraz na niższe poziomy wzrostu w Tajlandii i Turcji (ok. +1%). Według prognoz FAO, w 2013 r. globalna konsumpcja mięsa białego wzrośnie wobec 2012 r. o 2% do 106,7 mln ton. Konsumenci w większości regionów świata nadal preferują tańsze mięso drobiowe od droższego mięsa czerwonego. Relatywnie niskie ceny mięsa drobiowego sprzyjają utrzymywaniu się spożycia na wysokim poziomie.

W 2012 r. globalny import drobiu wzrósł jedynie o 3% do 12,8 mln ton, a w 2013 r. skala wzrostu będzie prawdopodobnie jeszcze niższa +0,2% do 12,9 mln ton. Na światowy handel drobiem wpływa w tym roku negatywnie utrzymujące się spowolnienie gospodarcze na ważniejszych rynkach wschodzących, deprecjacja jena japońskiego oraz niestabilny popyt ze strony Chin i Hongkongu. Największy światowy importer – Chiny sprowadzą w tym roku o 1,1% mniej mięsa drobiu niż w 2012 r., ze względu na obawy konsumentów związane z ptasią grypą. Ekspansja produkcji i nadpodaż drobiu w Japonii i Korei Płd. wpływa na ograniczenie zakupów przez region Azji i Bliskiego Wschodu, pomimo nieznacznie wyższych wysyłek do Arabii Saudyjskiej, Wietnamu, Iraku, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kazachstanu. Zakupy Rosji obniżą się o 3% ze względu na wzrost krajowej produkcji. Rosyjski import drobiu stanowi obecnie mniej niż połowę wolumenu sprowadzanego w połowie lat 2000. Wzrost produkcji będzie również powodem ograniczenia poziomu importu przez UE (-5%). Odmiennie niż w pozostałych regionach świata, zapotrzebowanie importowe na drób wzrośnie w tym roku bardziej w krajach afrykańskich (+4%). Jest to odzwierciedleniem wzrostu dochodów w niektórych w krajach np. w Angoli, Beninie, Ghanie czy Egipcie. Dodatkowym czynnikiem wzrostu importu przez Egipt jest w tym roku epidemia ptasiej grypy i wysokie ceny wołowiny. Dostawy do RPA nieznacznie zmaleją, z uwagi na nałożenie prze ten kraj ceł antydumpingowych na drób z Brazylii.

Najwięksi światowi eksporterzy drobiu – USA, Brazylia, UE i Chiny zanotują w tym roku stagnację, a nawet spadek wysyłek, głównie ze względu na obniżenie popytu przez kraje azjatyckie i RPA. Zwiększą natomiast wywóz drugoplanowi eksporterzy – m.in. Argentyna, Turcja i Ukraina. Dostawy z Turcji wzrosną znacząco (+18%), dzięki wzmożonemu popytowi regionalnemu, zwłaszcza ze strony Iraku i Syrii. Eksport z Argentyny rośnie stabilnie przez ostatnich kilka lat, wzmacniany zapotrzebowaniem ze strony Wenezueli. W
ciągu poprzednich 5 lat wzrósł również wywóz ukraińskiego mięsa drobiowego, głównie do krajów ościennych oraz na Bliski Wschód.

Załączone pliki:

  1. Tabela. Światowy bilans mięsa drobiu w 2013 r.
powrót