top

Aktualności

Polski handel zagraniczny jajami w skorupkach (0407)* w okresie styczeń – wrzesień 2013 r.


Eksport jaj w skorupkach (CN 0407)
Wolumen polskiego eksportu jaj w skorupkach w omawianym okresie br. wyniósł 157 123 ton. W porównaniu do 2012 r. był wyższy o 14 944 ton (+10,5%).  Z wstępnych danych wynika, że we wrześniu br. zarejestrowano wysoki eksport na poziomie 19 204 ton.
Średnia wartość sprzedaży jednej tony  jaj wyniosła w tym okresie br. 953 EUR/tonę.  Wartość ta była niższa o 297 EUR/tonę niż w 2012 r.

Na rynku unijnym w omawianym okresie br. jedna trzecia eksportowanych jaj z Polski trafiła do Holandii – 46 295 ton, a jego wartość wyniosła 39 879 tys. EUR. Eksport do tego kraju wzrasta w br. (+47% w porównaniu do 2012 r.), natomiast zmniejszył się eksport na rynek dotychczasowego lidera w imporcie jaj -  Niemiec (35 570 ton).
We wrześniu br. miał miejsce wysoki eksport do Włoch (wolumen – 5 443 ton). Spowodowało to, że wielkość eksportu na ten rynek ukształtowała się na podobnym poziomie jak na rynek niemiecki. 
Podobnie jak w poprzednich miesiącach br., udział wywozu do krajów trzecich w eksporcie ogółem waha się na poziomie około 3%. W okresie dziewięciu miesięcy br. wielkość wywozu ogółem do tych krajów wyniosła 4 411 ton. Pogłębia się spadek sprzedaży jaj do Szwajcarii - wyniosła ona 1 925 ton (44% udział w eksporcie) i była niższa o 15,3% niż w 2012 r.
Drugim największym odbiorcą spośród krajów trzecich były Zjednoczone Emiraty Arabskie – ogółem na ten rynek w br. wywieziono 1 029 ton jaj w skorupkach. Pozostali więksi odbiorcy: Białoruś: 568 ton, Rosja: 308 ton, Chiny: 392 ton.

Import jaj w skorupkach (CN 0407)
W okresie od stycznia do września br. Polska zaimportowała 14 924 ton jaj (o 39% więcej niż w 2012 r.). Nadal prawie 70% tego importu pochodzi od dwóch największych dostawców: Holandia – 5 272 ton i Niemcy – 4 846 ton.

*Kod CN 0407 obejmuje również jaja wylęgowe. W całym polskim eksporcie jaj w skorupkach,  jaja wylęgowe mają średnio 3% - 4% udział.

Komentarz własny KIPDIP na podst. danych źródłowych MRiRW

powrót