top

Aktualności

BGŻ o światowym rynku zbóż


Międzynarodowa Rada Zbożowa w najnowszym raporcie prognozuje wzrost produkcji  zbóż na świecie w sezonie 2014/2014 o blisko 9% do poziomu 1 946 mln ton, w porównaniu do ub. roku.  Szacuje również, że w bieżącym sezonie światowy bilans zbóż jest mniej napięty i są fundamentalne podstawy do niższych cen.

Prognozy dla światowego rynku zbóż
Pojawiają się kolejne, jeszcze wyższe prognozy zbiorów zbóż na świecie. Według Międzynarodowej Rady Zbożowej w sezonie 2013/14 wyniosą one nawet 1946 mln t (bez ryżu) i będą o blisko 9% wyższe niż rok wcześniej. W czwartek 28.11 Międzynarodowa Rada Zbożowa (MRZ) opublikowała swój comiesięczny raport o światowym rynku zbóż. Prognozuje w nim globalną produkcję zbóż (bez ryżu) w sezonie 2013/14 na poziomie 1946 mln t, tj. o 8,7% (156 mln t) więcej niż w poprzednim sezonie, kiedy według szacunków wyniosła 1790 mln t. Gdyby te prognozy sprawdziły się zbiory w bieżącym sezonie były by rekordowe. Również skala wzrostu produkcji z sezonu na sezon jest wyjątkowo duża. Jeśli chodzi o prognozy zbiorów to prawdopodobnie są one już zbliżone do ostatecznych szacunków, większą niewiadomą jest za to zużycie zbóż w bieżącym sezonie. MRZ obecnie prognozuje zużycie zbóż na poziomie 1904 mln t. Oznacza to wzrost wobec szacunkowego zużycia w ubiegłym sezonie o 4,9%, czyli o 89 mln t. Prognozy zużycia podlegają wciąż jeszcze dużym zmianom – obecna jest o 30 mln t wyższa od kwietniowej. Wraz z upływem czasu i pod dużym wpływem aktualnych cen, kolejne prognozy zużycia będą prawdopodobnie korygowane. Na wzrost popytu na zboża ogółem największy wpływ będzie miało oczekiwane większe zużycie na pasze.
Obecnie MRZ przewiduje, że wzrośnie ono w stosunku do poprzedniego sezonu o 7,0%, czyli 54 mln t, do 825 mln t. Naszym zdaniem, prognozowany wzrost jest zbyt wysoki i w kolejnych miesiącach MRZ może nieco obniżać swoją prognozę zużycia zbóż na pasze i tym samym być może także całkowitego zużycia zbóż. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) prognozuje, że w 2013 r. światowa produkcja mięsa wzrośnie jedynie o 1,4%, po wzroście o 2,1% w roku 2012.Co więcej, najszybciej przyrasta produkcja mięsa drobiowego, które wymaga najmniejszego zużycia paszy.
Biorąc pod uwagę prognozowane bardzo duże zwiększenie produkcji i duże zwiększenie zużycia zbóż, MRZ przewiduje, że zapasy zbóż na koniec sezonu mogą wynieść´ 379 mln t i będą o 12,2% (41 mln t) wyższe niż rok wcześniej. Wskaźnik zapasy do zużycia ma z kolei zwiększyć się do 19,9% wobec 18,6% na koniec sezonu 2012/13. Oznacza to, że w bieżącym sezonie światowy bilans zbóż jest mniej napięty i są fundamentalne podstawy do niższych cen. W okresie 1.07-15.11.2013 światowe ceny (indeks MRZ) w przypadku pszenicy były o 18%, a w przypadku kukurydzy o 28% niższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Porównywalne spadki w przypadku rynku polskiego wynosiły odpowiednio: 21 i 16%.
Źródło: Agro Tydzień Nr 320 z dn. 2.12.2013 r.

powrót