top

Aktualności

Rośnie zapotrzebowanie Chin na soję


Bank Gospodarki żywnościowej w najnowszej publikacji Agro Tydzień Nr 320 z dn. 2.212.2013 r. podał  najnowsze informacje ze światowego rynku zbóż i roślin oleistych. Wg danych USDA i Oil World, Chiny  umocnią swoją pozycję lidera w imporcie soi w sezonie 2013/2014 do 64% udziału w światowym imporcie ogółem, co stanowiłoby to 24% zbiorów soi na świecie.

Chiny zgłaszają duże zapotrzebowanie na soję
Największym importerem soi na świecie są Chiny. Ich udział w globalnym imporcie tego surowca w ostatnich 5 sezonach wahał się od 53% do 63% (dane USDA). W analizowanym okresie Chiny importowały od 19% do 25% światowej produkcji soi. Wiele wskazuje, że w bieżącym sezonie 2013/2014 pozycja tego kraju jako czołowego importera soi na świecie jeszcze się umocni. W październiku br., tj. w pierwszym miesiącu bieżącego sezonu, kraj ten zaimportował 7 mln t surowca ze Stanów Zjednoczonych i Ameryki Południowej. W porównaniu do tego samego okresu przed rokiem przywóz soi do Państwa  Środka wzrósł o 1,4 mln t (25%r/r).
Ze względu na spadek tegorocznych zbiorów soi w Chinach do ok. 12 mln t (tj. poziomu najniższego od sezonu 1992/1993), wzrost popytu wewnętrznego oraz zamiary/ plany odbudowy zapasów, chiński import soi w bieżącym sezonie 2013/2014 prawdopodobnie będzie wyższy niż w sezonie poprzednim. Oil World prognozuje, że w okresie październik 2013-wrzesień 2014 może on wynieść 69 mln t wobec ok. 60 mln t w sezonie poprzednim.
Jeśli ta prognoza okaże się bliska prawdy, jak również sprawdzą się przewidywania co do wielkości światowego handlu soją, udział Chin w światowym imporcie soi w sezonie 2013/2014 wyniesie 64%. Jeśli prognozy wolumenu chińskiego importu odnieślibyśmy do globalnej produkcji tego surowca, szacowanej w bieżącym sezonie na poziomie ok. 287 mln t, stanowiłby on 24% zbiorów soi na świecie.
Źródło: Agro Tydzień Nr 320 z dn. 2.12.2013 r.

powrót