top

Aktualności

Wzrost amerykańskiego eksportu drobiu w 2013 r.


W USA w III kwartałach 2013 r. wzrósł eksport drobiu do 3 mln ton. Na rozwój amerykańskiego eksportu będzie miała  wpływ negocjowana obecnie umowa w sprawie inwestycji i handlu pomiędzy UE a USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP).
Więcej informacji na ten temat w artykule na stronie Izby, pt.: „Kontrowersyjne otwarcie unijnego rynku drobiu – umowa o wolnym handlu UE z USA” -
http://www.kipdip.org.pl/article/id/866 .

USA – WZROST EKSPORTU DROBIU W III KWARTAŁACH 2013 R.
W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2013 r. wolumen amerykańskiego eksportu drobiu wzrósł wobec tego samego okresu 2012 r. o 1% do ponad 3 mln ton, a jego wartość zwiększyła się o 3% do ok. 4,2 mln USD.
Wzrosły zwłaszcza dostawy do głównych odbiorców – Chin, Meksyku, Rosji i Angoli, zmniejszyły się natomiast wysyłki do Hongkongu. Wywóz mięsa kurcząt (oprócz łapek) w ciągu roku zwiększył się, natomiast mięsa indyków i łapek kurcząt zmalał.
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. FAS/USDA, ThePoultrySite z dn. 20.11.13

USA – eksport mięsa i produktów z drobiu
  tys. ton
I-IX 2012 I-IX 2013 %
Ogółem 3 036 3 077 1%
Meksyk 560  648 16%
Chiny 199 270 36%
Rosja 210 214 2%
Angola 125 150 20%
Kanada 152 148 -2%
Hongkong 264 119 -55%

Uwaga! - eksport łącznie z łapkami  kurcząt 

Źródło: USDA/FAS
powrót