top

Aktualności

Kilka charakterystycznych opinii dotyczących nowej unijnej polityki promocji


Komentarz polskiego resortu rolnictwa z 17.12.2013 r. opublikowany na stronie internetowej w informacji: "Wspólna Polityka na lata 2014 - 2020 - formalnie przyjęta!:
„W dyskusji ministrowie wyrazili zaniepokojenie z powodu usunięcia krajowego współfinansowania projektów promocji, pozostawiając jedynie fundusze UE i beneficjentów. Takie podejście może wyeliminować małe i średnie przedsiębiorstwa z programów promocji. Polska popiera większość propozycji dotyczących promocji produktów rolnych, jednak zwraca uwagę, że istotne będą dalsze prace nad tym rozporządzeniem oraz zakres aktów delegowanych i wykonawczych, które powinny odzwierciedlać postulaty wyrażone przez Radę Ministrów UE."
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Wspolna-Polityka-Rolna-na-lata-2014-2020-formalnie-przyjeta
 
ppr.pl  - Informacja z 18.12.2013 r. pt. "Polityka promocji Unii Europejskiej" na podstawie oficjalnej opinii COPA-COGECA: 
„Organizacje te są zadowolone z rozmów unijnych ministrów rolnictwa na temat nowych propozycji Komisji Europejskiej odnośnie reformy unijnej polityki promocji, podkreślając, że dzięki niej europejskie produkty rolne są rozpoznawane w Europie i na świecie. Chcemy aby wykaz produktów objętych europejską polityką jakości zawierał jedynie produkty rolne i artykuły spożywcze objęte europejskimi systemami jakości oraz aby organizacje producentów, jak np. spółdzielnie mogły z nich korzystać."
 
„Rzeczpospolita” (10.12.2013 r.), w artykule Beaty Drewnowskiej: "Rewolucja w promocji uderzy w nasz eksport. Bruksela nie chce aby rządy wspierały promocję żywności", zanotowała  pełne obaw wypowiedzi osób zajmujących się programami promocji odnośnie  nowych zasad zatwierdzania i finansowania tych  programów:
 - "Wycofanie możliwości pokrywania 30% kosztów  programów promocyjnych z budżetów krajowych będzie niekorzystne dla naszych producentów. Ich możliwości finansowe są ograniczone, co może spowodować mniejszą aktywność, a w efekcie negatywnie przełoży się na polski eksport rolno-spożywczy - komentuje Dariusz Goszczyński, zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Komunikacji w MRiRW.”
„- Zebranie 20 proc. budżetów programów promocyjnych jest możliwe dzięki temu, że istnieją krajowe fundusze promocji. Wkład sięgający 50 % będzie dla  nas nieosiągalny, dlatego Polska nie może zgodzić się na promocję Komisji Europejskiej - apeluje Wiesław Różański, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego."   

Komentarz własny KIPDiP

powrót