top

Aktualności

Analizy i prognozy Banku BGŻ - rynek surowców paszowych, drobiu i jaj


Rynek krajowy – ceny pszenicy  (na podst. Agro Tydzień Nr 322 z dn. 16.12.2013 r.):
Na początku grudnia br. ponownie rosły ceny pszenicy  i osiągnęły poziom o 100 zł na tonie wyższy niż w momencie  najgłębszego dołka cenowego podczas zbiorów. Mimo tych wzrostów bieżące ceny są znacznie niższe niż w tym samym momencie przed rokiem.  Bieżąca cena jest znacznie niższa niż w tym samym okresie przed rokiem, lecz jednocześnie wyższa niż przeciętnie w porównywalnym tygodniu  w pięciu poprzednich latach 2008-2012. Rok temu w pierwszym  tygodniu  grudnia  2012 r. cena pszenicy osiągnęła nowy (wówczas) rekord wysokości  1 032 zł/tonę. Obecna cena jest od tej bardzo wysokiej ceny o 26% niższa. Podsumowując, można powiedzieć, że ceny pszenicy są obecnie w miarę wysokie, szczególnie biorąc pod uwagę, że towarzyszą wysokim zbiorom zarówno w kraju, jak i w UE oraz w Rosji i na Ukrainie .

Krajowe zbiory zbóż (na podst. Agro Monitor Nr 26 – listopad 2013 r.):
Zbiory zbóż podstawowych (bez kukurydzy) szacuje się na 24,1 mln ton, czyli o 1,3% mniej  niż w ub. roku i o 3,4% mniej niż przeciętnie w latach 2006-2010. Zbiory pszenicy szacowane są na 9,38 mln ton (+9,0% r/r), pszenżyta na 3,26 mln ton (+27,3%).  Różne prognozy dotyczące zbiorów kukurydzy na ziarno przewidują zbiory na poziomie około 3,6 do 3,9 mln ton. Według wrześniowego szacunku GUS zbiory wyniosą 3,9 mln ton i będą jedynie o 2,3% niższe niż  przed rokiem.

Światowy rynek zbóż (na podst. Agro Monitor Nr 26 – listopad 2013 r.):
Międzynarodowa Rada Zbożowa prognozuje (raport z 28.11.br.)  obecnie światową produkcję zbóż na poziomie 1946 mln ton , czyli aż o 8,7% więcej niż w ub. sezonie . W przypadku kukurydzy prognozowane są zbiory w sezonie 2013/2014 na poziomie 950 mln ton, czyli o 10,1% więcej niż w sezonie ubiegłym. Natomiast oczekuje się również, że znacznie zwiększy się zużycie o 6,7% do 922 mln ton. Mimo tego produkcja wciąż będzie wyższa od konsumpcji i zapasy końcowe zwiększą się do 157 mln ton. 

Rynek światowy – rekordowo wysokie zasiewy soi w Ameryce Płd. (na podst. Agro Tydzień Nr 322 z dn. 16.12.2013 r.;  Agro Monitor Nr 26 – listopad 2013 r.):
Według Oil World powierzchnia zasiewów soi w Ameryce Płd. pod zbiory w sezonie 2013/2014 może osiągnąć rekordowo wysoki poziom i wynieść  56,2 mln hektarów,  czyli o 3,3 mln ha więcej niż przed rokiem (o 6%) i o 6,4 mln ha więcej od średniej z ostatnich trzech sezonów (13%). Wstępne prognozy zbiorów soi w tym regionie zakładają produkcję na poziomie około 160 mln ton, tj. około 15 mln ton wyższą niż w sezonie poprzednim (10%) i o 27,5 mln ton wyższą od średniej z ostatnich trzech sezonów (o 21%). Tak jak w latach poprzednich około 90% zbiorów będzie pochodzić z Brazylii i Argentyny.
W sezonie 2013/2014 relacje podażowo – popytowe na rynku oleistych powinny być mniej napięte niż w sezonach wcześniejszych. W rezultacie ceny tych surowców są/będą niższe niż w sezonach poprzednich.

Prognozowana sytuacja na rynku drobiu i jaj  (na podst. Agro Monitor Nr 26 – listopad 2013 r.):
Sektor drobiu
Ceny kurcząt powinny stabilizować się na obecnym poziomie, a ceny indyków nieznacznie obniżyć. Na rynku kurcząt, biorąc pod uwagę dane o wylęgach i spadek cen pasz, można spodziewać się utrzymania się cen na stosunkowo niskim poziomie, bądź niewielkich spadków. Podobnej sytuacji można oczekiwać na rynku indyków, przy czym, spadki cen mogą być większe. 

Czynniki mogące wpływać na przyszły wzrost cen drobiu:  
- Rosnący eksport mięsa drobiowego z Polski i przetwórczy  w Polsce i UE
- Oczekiwane niskie ceny trzody

Czynniki mogące wpływać na przyszły spadek cen drobiu:  
- Spadek cen pasz
- Oczekiwany wzrost produkcji kurcząt w IV kwartale br.
- Oczekiwany wzrost produkcji indyków w IV kwartale.

Sektor jaj
Ceny jaj konsumpcyjnych kontynuowały w III kwartale br. silne tendencje zniżkowe. Indeks cen jaj Banku BGŻ  w III kwartale wyniósł przeciętnie 29,1 zł/100 sztuk. Był to 4% spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem i 22% w relacji rocznej.  Inna sytuacja wystąpiła na rynku jaj przetwórczych, których ceny wzrosły (o 12%) do poziomu około 3 046,5 zł/tonę.  Na rynku jaj, po szczególnie trudnych  trzech kw. br. opłacalność produkcji  pomimo utrzymującego się niskiego poziomu cen jaj, powinna się nieznacznie poprawić. Przewiduje się, że obserwowane dalsze obniżki cen pasz do poziomu 1 050 zł/tonę we wrześniu, jak również informacje z rynku mówiące o spadku wielkości produkcji jaj w kraju, będą czynnikami oddziałującymi na poprawę wyników producentów. Na rynku jaj przewiduje się niewielką poprawę w I kwartale 2014 r.

  
powrót