top

Aktualności

Polski handel zagraniczny jajami w skorupkach (CN 0407)* w okresie styczeń – październik 2013 r.


Eksport jaj w skorupkach CN 0407
(dane za okres styczeń - październik br.  w porównaniu do 2012 r.)
Krajowy eksport jaj w skorupkach ogółem wyniósł w omawianym okresie br. 179 056 ton. Jego wolumen był wyższy o prawie 13% niż w ub. roku, natomiast średnia wartość jednej tony jaj w eksporcie wyniosła 959 EUR/tonę (w 2012 r. średnia wartość – 1 258 EUR/tonę jaj). W październiku br. polski eksport jaj w skorupkach, podobnie jak we wrześniu,  był nadal na wysokim poziomie – 21 933 ton (dane wstępne).

Na rynek UE Polska sprzedała  173 026 ton jaj w skorupkach, co stanowi około 97% wolumenu eksportu ogółem. Od początku br. wzrósł o 50% do 51 952 ton  eksport do Holandii – lidera w imporcie jaj z Polski. Największe zmiany w strukturze geograficznej polskiego eksportu w 2013 r.  dotyczą sprzedaży na rynek Włoch i Niemiec. W br. Włochy zwiększyły swój udział w polskim eksporcie ogółem do 23% - wolumen eksportu na ten rynek wyniósł 41 307 ton i przekroczył wielkość eksportu do Niemiec (38 213 ton). Eksport do Niemiec zmniejszył się o jedną trzecią w porównaniu do 2012 r. , a udział tego kraju w eksporcie ogółem do 21%.

W październiku br. wzrósł wywóz jaj do krajów trzecich – 6 030 ton. Nadal obserwuje się niższą sprzedaż jaj w skorupkach do Szwajcarii – 2 110 ton  (spadek o 22%). Rynek ten jest jednak nadal największym odbiorcą jaj z Polski spośród wszystkich krajów trzecich – 35% udział  w wywozie z Polski do tych krajów.
Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZER) w br. stały się jednym z ważniejszych rynków eksportowych dla krajów UE – Polska ma około 15% udział w unijnym eksporcie ogółem na ten rynek.  Wywóz z Polski do ZER w okresie dziesięciu miesięcy br. wzrósł do 1 369 ton (w październiku br. wg danych wstępnych  wyniósł 340 ton).
W październiku br. zarejestrowano wysoki wywóz jaj w skorupkach do Iraku - jego wolumen łącznie do października wyniósł 964 tony.

Import jaj w skorupkach CN 0407
(dane za okres styczeń - październik br.  w porównaniu do 2012 r. )
Ogółem import do Polski wyniósł 17 045 ton – wzrost o 44% (5 228 ton). Najwięksi dostawcy: Holandia (6 263 ton), Niemcy (5 302 ton), Czechy (1 861 ton).

*Kod CN 0407 obejmuje również jaja wylęgowe. W całym polskim eksporcie jaj w skorupkach,  jaja wylęgowe mają średnio 3% - 4% udział.


 
Komentarz własny KIPDiP na podst. danych Departamentu Rynków Rolnych - MRiRW

powrót