top

Aktualności

Perspektywy dla sektora zbóż i drobiu w UE w latach 2013-2023 – raport KE z grudnia 2013 r.


W grudniu 2013 r. Komisja Europejska opublikowała raport ”Przewidywania dla rynków rolnych i dochodów rolniczych w UE 2013-23”. -  http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook/2013/fullrep_en.pdf.
W corocznym raporcie omówiona została sytuacja na poszczególnych rynkach rolnych w perspektywie najbliższych dziesięciu lat.

Wybrane informacje z ww. raportu dotyczące prognoz dla unijnego rynku zbóż i roślin oleistych oraz sektora drobiu, które zostały opublikowane przez analityków Banku BGŻ w analizie Agro Tydzień Nr 324 z dn. 7.01.2014 r. oraz Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych Fammu Fapa – Rynek Mięsa i Drobiu (Wiadomości Nr 2/2014):

Perspektywy dla sektora zbóż i rośli oleistych w UE do 2023 r.
- "W kolejnych 10 latach można spodziewać się dalszego wzrostu powierzchni upraw oleistych we Wspólnocie, aczkolwiek już niewielkiego. UE nadal pozostanie znaczącym importerem netto nie tylko oleistych, ale również śrut oraz olejów (głównie soi, śruty sojowej oraz oleju palmowego).

- W następnych dziesięciu latach, za sprawą niewielkiej poprawy plonów, produkcja zbóż w UE ma wzrosnąć do 316 mln t wobec 304 mln t w 2013 r.
- Dla sektora zbóż eksperci KE przewidują powolny wzrost produkcji ziarna w UE-28. W 2023 r. ma ona wynieść 316 mln t wobec szacunków mówiących o zbiorach na poziomie 304 mln t w wyjątkowo dobrym roku 2013. Wobec średniej produkcji w trzech ostatnich latach (292 mln t) wzrost wyniesie 8% (24 mln t). 
- W strukturze upraw dalej rosnąć ma znacznie kukurydzy. Wobec średnich w ostatnich trzech latach zbiory ziarna mają wzrosnąć o 22% (14 mln t) do 79 mln t w 2023 r. To głównie to zboże będzie napędzało wzrost produkcji zbóż ogółem. Oczekiwane jest również zwiększenie produkcji pszenicy zwyczajnej do 138 mln t wobec 131 mln t przeciętnie w latach 2011-13. Oznacza to przyrost o 6%. Jednak pszenica będzie nadal najważniejszym zbożem uprawianym w UE.
- Zużycie zbóż ma przyrastać nieznacznie wolniej niż produkcja. W 2023 r. wynieść ma 298 mln t, czyli o 7% więcej niż przeciętnie w latach 2011-13 (278 mln t). Głównym czynnikiem napędzającym ten wzrost będzie przewidywane podwojenie się zużycia na cele bioenergetyczne z 10 do 21 mln t. W tym samym czasie zużycie na cele konsumpcyjne i pozostałe przemysłowe ma przyrosnąć o 6 mln t, a na cele paszowe o 3 mln t."

Źródło: Agro Tydzień Nr 324 - BGŻ


Perspektywy  dla rynku drobiu w UE do 2023 r.
- "Produkcja mięsa drobiu w UE w okresie 2013-2023 będzie rosła najbardziej ze wszystkich gatunków mięsa – średnio o 0,8% rocznie i w 2023 r. sięgnie 13,6 mln ton. Tym samym przewyższy przeciętny poziom wytwarzania z lat 2010- 2012 o 9%. Wzrost produkcji będzie jednak hamowany przez koszty pasz, które pozostaną prawdopodobnie stosunkowo wysokie, jednak niższe od rekordowego poziomu z lat 2011-2012. Zgodnie obecnymi przewidywaniami, obecny dynamiczny popyt importowy ze strony Bliskiego Wschodu (głównie Arabii Saudyjskiej) oraz Chin powinien utrzymać się i spowodować wzrost unijnego eksportu o ok. 15% powyżej średniej z lat 2010 2012 do 1,4 mln ton w 2023 r. Wzrosną również zakupy unijnego drobiu przez RPA i Ghanę.
Wzrost własnej produkcji drobiarskiej w Rosji spowoduje obniżenie popytu ze strony tego kraju, a wielkość przywozu z UE będzie oscylowała wokół poziomu kontyngentu importowego (ok. 800 tys. ton).

- W 2012 r. ceny drobiu w UE były rekordowo wysokie i wyniosły średnio 2000 EUR/t. W drugiej połowie 2013 r. unijny drób zaczął jednak tanieć dzięki obniżeniu cen pasz po nowych zbiorach. Ze względu na utrzymywanie się cen pasz na stosunkowo wysokim poziomie w prognozowanym okresie oraz rosnące zapotrzebowanie wewnętrzne i eksportowe, ceny drobiu powinny stopniowo odbudować się po spadku w 2014 r. Pod koniec analizowanego okresu ceny drobiu przekroczą prawdopodobnie poziom z 2012 r."

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. KE: „Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU 2013-2023”


 

powrót