top

Aktualności

Wzrost polskiego eksportu nieprzetworzonego mięsa drobiowego w 2013 r.


Najnowsze dane Eurostat za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 r., wykazują łączny 2% spadek unijnego eksportu nieprzetworzonego mięsa drobiowego (CN 0207) do poziomu 3,22 mln ton..  Spadek ten obejmuje zarówno eksport na rynki krajów trzecich, jak i handel wewnątrzwspólnotowy.

Natomiast polski eksport wzrósł w tym okresie o 8% do poziomu 418 tys. ton. Jest to, co prawda,  znaczne spowolnienie w stosunku do 17-procentowego wzrostu z ub. roku. Przy czym interesujące jest, że motorem eksportu dla Polski są rynki pozaunijne. Dane Eurostat za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 r. mówią o 27-procentowym wzroście w wywozie nieprzetworzonego mięsa drobiowego poza UE w relacji rocznej. W tym największymi odbiorcami z udziałem odpowiednio 19% i 18% w wywozie mięsa na rynki pozaunijne są Benin i Hongkong. Z kolei łączny udział wschodnich sąsiadów, Ukrainy, Białorusi i Rosji wyniósł 28%. Ukraina zaimportowała w tym okresie 10,2 tys. t mięsa drobiowego, Rosja 7,6 tys. t, z kolei Białoruś 4,4 tys. ton. Wśród tych trzech krajów najbardziej dynamicznie rozwijał się eksport do Rosji, który w skali roku podwoił się. Eksport mięsa drobiowego na rynki pozaunijne stanowi jednak nadal jedynie ok. 20% łącznego wolumenu wywozu. Oczekuje się jednak , że ten udział w kolejnych latach będzie się zwiększał. Wskazuje na to rosnąca konsumpcja mięsa na rynkach rozwijających się napędzająca import.

Źródło: BGŻ – Agro Tydzień  Nr 324 z dnia 7 stycznia 2014 r.

powrót