top

Aktualności

Polski handel zagraniczny jajami w skorupkach (CN O407)* w okresie styczeń – listopad 2013 r. - porównanie z 2012 r.


Eksport jaj w skorupkach – CN 0407*
W listopadzie 2013 r. utrzymał się, podobnie jak w okresie wrzesień – październik,  wysoki poziom eksportu jaj w skorupkach  i wyniósł 21 705 ton (dane wstępne).  Wolumen tego eksportu w okresie jedenastu miesięcy 2013 r. zwiększył do poziomu 200 761 ton, tj. o 14,2%. O 24% wzrósł eksport do krajów trzecich, a polski handel wewnątrzwspólnotowy o 14%.

Handel wewnątrzwspólnotowy
Ponad  70% polskich jaj trafiło do trzech tradycyjnie największych odbiorców: Holandii – 57 299 ton, Włoch– 45 297 ton, Niemiec – 41 493 ton. Sprzedaż wzrosła także na pozostałe ważniejsze eksportowe  rynki państw członkowskich: Rumunii – 4 265 ton (+50%), Bułgarii – 4 315 ton (+46%), Węgier – 5 241 ton (+17%), Belgii – 4 380 ton (+6,5%).

Eksport do krajów trzecich
Wywóz jaj z Polski do krajów trzecich wzrósł od stycznia do listopada 2013 r. do 7 310 ton. W strukturze geograficznej tego  wywozu dominujący udział  - 80% krajowego wywozu ogółem do krajów trzecich,  miały kraje: Szwajcaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak.
Systematycznie pogłębia się spadek sprzedaży jaj w skorupkach do Szwajcarii. Łącznie w okresie jedenastu miesięcy 2013 r. eksport do tego kraju wyniósł  2 324 ton (-24%). W listopadzie 2013 r. zarejestrowano jednak,  równie wysoką jak w październiku, wysyłkę  jaj do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZER). Wolumen wywozu do ZER  w okresie jedenastu miesięcy 2013 r. wyniósł łącznie 1 891 ton.
W październiku 2013 r.  zarejestrowano znaczącą wielkość  wywozu jaj w skorupkach  z Polski do Iraku. W okresie dwóch miesięcy (październik – listopad) wysłaliśmy do tego kraju 1 423 ton jaj.
Udział sprzedaży do krajów trzecich w polskim eksporcie ogółem pozostał na dotychczasowym  poziomie około 3,5 %-4,0%.

Import jaj w skorupkach – CN 0407*
Ogółem zaimportowano do Polski w omawianym okresie 2013 r. 18 512 ton jaj w skorupkach, tj. o 40% więcej niż w 2012 r.  Import zwiększyli dotychczasowi liczący się dostawcy:  Holandia – 6 952 ton (+153%), Niemcy – 5 764 ton (+48%).


*Kod CN 0407 obejmuje również jaja wylęgowe. W całym polskim eksporcie jaj w skorupkach,  jaja wylęgowe mają średnio 3% - 4% udział.


Komentarz własny KIPDiP na podstaw. danych MRiRW - Departament Rynków Rolnych

powrót