top

Aktualności

Niższe wstawienia kurek nieśnych w UE w 2013 r.


Z najnowszych dostępnych  informacji* Komisji Europejskiej wynika, że łączne wstawienia w okresie dziesięciu miesięcy 2013 r. wyniosły 251 mln sztuk i w porównaniu do 2012 r. były niższe o około 10 mln sztuk. Średnia miesięczna wielkość tych wstawień w UE w omawianym okresie ub. roku wyniosła 25,1 mln kurek.
W październiku 2013 r. wstawienia wyniosły 24,6 mln szt.  i były na podobnym poziomie jak we wrześniu (24,7 mln szt.).

KE przedstawiła na podstawie wielkości wstawień prognozę unijnej produkcji jaj w I kwartale 2014 r. w porównaniu do produkcji w poszczególnych miesiącach I kwartału 2013 r.:
- styczeń br. – 7 477 mln sztuk (styczeń 2013 r. – 7 478 mln szt.)
- luty br. – 7 407 mln sztuk (luty 2013 r. – 7 497 mln szt.)
- marzec br.- 7 268 mln sztuk (marzec 2013 r. – 7 474 mln szt.)

*Dane z prezentacji Komisji Europejskiej przygotowane na posiedzenie Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych – Sektor Produktów Zwierzęcych, które odbyło się w dn. 23.01.2014 r.  

Miesięczne wstawienia kurek nieśnych w UE w okresie styczeń - październik  2013 r. w porównaniu do wstawień w analogicznym okresie 2012 r. (mln sztuk):
 

I 

II III IV V VI VII VIII IX
2012 25,6 25,7 28,6 28,3 28,9 26,9 26,6 23,1 24,6 23,5
2013 26,3 23,1 27,0 27,6 26,8 25,8 24,6 20,6 24,7 24,6


Komentarz własny KIPDiP na podst. danych KE

powrót