top

Aktualności

Unijny handel zagraniczny jajami i ich przetworami w okresie jedenastu miesięcy 2013 r. - porównanie do 2012 r.


(w ekwiwalencie jaj w skorupkach)

Unijny eksport produktów sektora jaj do krajów trzecich zwiększył się w 2013 r. o 11,9% do 
194 016 ton , a jego wartość wyniosła 236 315 tys. EUR.
Jedna trzecia unijnego eksportu trafiła w tym okresie do Japonii - największego odbiorcy przetworów z jaj z UE - całkowity wolumen wyniósł 56 937 ton, jednak był niższy niż w 2012 r. o 9%. Wywóz jaj w skorupkach do Szwajcarii ukształtował się na podobnym poziomie jak w 2012 r. – 38 499 ton, a do Angoli spadł o 24% do 12 614 ton. Rosja w okresie jedenastu miesięcy 2013 r. zakupiła o 75% przetworów więcej niż w poprzednim roku– wolumen: 9 835 ton.
Kilkakrotnie wzrósł wywóz z UE  do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZER)  w 2013 r. – ogółem wyniósł 9 669 ton, a udział  ZER w imporcie ogółem zwiększył się do 5%.
Na rynki ww. krajów skierowano w 2013 r.  prawie 80% unijnego wywozu jaj i ich przetworów. 

Kraje UE  zaimportowały łącznie 18 805 ton, tj. o prawie połowę mniej niż w 2012 r. Nadal największymi dostawcami  są: USA – 6 353 ton (wartość – 15 087 tys. EUR) i Argentyna – 5 146 ton (wartość – 5 487 tys. EUR). W ub. roku przywóz z tych krajów obniżył się znacząco, odpowiednio o: 56% i 47%. W 2013 r. wzrost przywozu (+15%)  odnotowano  jedynie dla  przetworów z jaj z Indii – łącznie 3 623 ton.


Komentarz własny KIPDiP na podst. danych Komisji Europejskiej.

powrót