top

Aktualności

UE – wzrost eksportu, spadek importu drobiu w okresie I-XI 2013 r.


"Według danych Komisji Europejskiej, w okresie od stycznia do listopada 2013 r. UE wyeksportowała do krajów trzecich 1,249 mln ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiu – o 0,9 % więcej niż przed rokiem. Dodatnie saldo UE w handlu tymi produktami wzrosło wobec tego samego okresu 2012 r. o 10% do 607,9 tys. ton. W strukturze towarowej wolumenu sprzedaży dominowały produkty z kurcząt (84% całego eksportu drobiu), których wywóz wzrósł w ciągu roku o 0,7%. Zanotowano również wzrost sprzedaży żywca drobiowego (+2,5%) i produktów z gęsi (+12%). Obniżył się natomiast wywóz mięsa indyczego i kaczego (-3,5% i 11%). Największe ilości drobiu wysłały do krajów trzecich tradycyjnie Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Belgia i Wielka Brytania. Udział Polski w unijnym wyniósł 9%, a w ciągu roku wysyłki zwiększyły się o 23%, najbardziej wśród czołowych unijnych eksporterów. Największym odbiorcą unijnego drobiu w omawianym okresie br. była Arabia Saudyjska, gdzie dostawy zwiększyły się w porównaniu do tego samego okresu 2012 r. o 6% do ok. 144 tys. ton.
W pierwszych jedenastu miesiącach 2013 r. wzrosły również wysyłki unijnego drobiu do krajów afrykańskich: RPA (+17%), Beninu (+4%) i Ghany (+13%), a także znacznie do Chin (+61%). Wobec pozostałych ważniejszych odbiorców zanotowano spadki wywozu, w tym do Hongkongu (-8%), Rosji (-19%), na Ukrainę (-26%) i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (-14%).

Od stycznia do listopada 2013 r. import sektora drobiu z krajów trzecich do UE wyniósł 711 tys. ton i był o 8% niższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Pozycję największego dostawcy drobiu na rynek unijny utrzymała Brazylia (423 tys. ton - 60% całkowitego przywozu), przy spadku wolumenu zakupów o 13%. Przywóz z Tajlandii wzrósł natomiast o 4% do 226 tys. ton."

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. danych Komisji Europejskiej
powrót