top

Aktualności

Międzynarodowa Rada Zbożowa podwyższa prognozy dla zbiorów soi.


Bank Gospodarki Żywnościowej w raporcie Agro Tydzień Nr 328 z dnia 3.02.2014 r. opublikował dane Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ) odnośnie sytuacji na światowym rynku soi. MRZ w raporcie z 30 stycznia br. prognozuje podwyższenie prognoz zbiorów, zużycia i eksportu soi w sezonie 2013/2014 w stosunku do danych zaprezentowanych w listopadzie2013 r.

Produkcja
Łączne zbiory soi na świecie w sezonie 2013/14 mają wynieść´ 288 mln t. To o 3 mln t więcej niż prognozowano jeszcze w końcu listopada i o 17,5 mln t więcej niż w sezonie poprzednim (6%). Największy wzrost zbiorów spodziewany jest w Brazylii i Argentynie (po 11% r/r).

• Brazylia z produkcją oczekiwaną na poziomie 90,3 mln t może stać się największym światowym producentem soi w bieżącym sezonie przed USA, gdzie zebrano 89,5 mln t surowca (o 8% więcej r/r). Wzrost produkcji w Brazylii ma być konsekwencją większego areału uprawy oraz poprawy plonowania. Obecnie zbiory brazylijskiej soi są we wstępnej fazie.
• Produkcja soi w Argentynie w bieżącym sezonie może wynieść 54,5 mln t. Wg MRZ będzie to wynikiem zarówno większej powierzchni zasiewów, jak i spodziewanych powyżej przeciętnych plonów.

Zużycie
 Prognozy światowego zużycia soi zostały skorygowane w gorę o 3 mln t w stosunku do ocen z listopada. Wg styczniowego raportu, mają one zwiększyć´ się o 6% w porównaniu z sezonem poprzednim, do rekordowego poziomu 285 mln t. MRZ spodziewa się, że duży popyt na soje będą zgłaszać przetwórcy, przede wszystkim z Brazylii i Chin.

• W Chinach konsumpcja soi może wzrosnąć´ o 5% r/r do 80,8 mln t, z czego przerobione/ przetworzone zostanie 68,5 mln t surowca, tj. o 6% więcej niż przed rokiem. MRZ oczekuje odbudowy popytu na pełnoporcjowe mieszanki paszowe, po wybuchu ptasiej grypy w poprzednim roku.
• W USA zużycie soi może zwiększyć się o 2% r/r i wynieść 49,2 mln t, co będzie oznaczać poziom najwyższy od 4 lat. Wzrost konsumpcji soi będą ograniczać niskie zapasy początkowe oraz bardzo silny popyt importowy, zgłaszany m.in. przez Chiny. MRZ oczekuje, że światowe zapasy soi, w tym u głównych eksporterów, na koniec sezonu 2013/14 będą wyższe niż w sezonie poprzednim. Poprawi się wskaźnik zapasów do zużycia dla światowego rynku soi w porównaniu z sezonem wcześniejszym.


Handel
Światowy handel soją w bieżącym sezonie 2013/14 (październik 2013-wrzesie´n 2014) może być rekordowo wysoki i wynieść 108,2 mln t, tj. o 12% więcej niż w sezonie poprzednim i zarazem o 1,2 mln t więcej niż MRZ spodziewała się jeszcze w końcu listopada ub. r. Bardzo wysoki popyt importowy jest oczekiwany m.in. w przypadku Chin, które mogą zaimportować 68,5 mln t soi, czyli o 9 mln t więcej r/r. Łączny eksport soi z USA, Brazylii i Argentyny może wynieść 97,2 mln t, tj. o 10,4 mln t więcej r/r.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej - Agro Tydzień Nr 328 z dn. 3.02.2014 r.

powrót