top

Aktualności

Wzrost produkcji drobiu na Ukrainie w 2013 r.


"Według danych ukraińskich służb statystycznych, w 2013 r. produkcja mrożonego mięsa drobiu na Ukrainie wzrosła prawie dwukrotnie (+91,4%) wobec 2012 r. do 136 tys. ton. W 2012 r. roczny wzrost produkcji wyniósł jedynie 6%. Mrożone mięso drobiu produkowane jest głównie na eksport, a rynek krajowy koncentruje się głównie na produktach świeżych i chłodzonych, których w 2013 r. wyprodukowano o 6,8% więcej niż rok wcześniej – 732 tys. ton. Udział koncernu MHP (największego ukraińskiego producenta drobiu) w całkowitej strukturze wywozu drobiu z Ukrainy wyniósł ok. 80%. W 2013 r. MHP wyeksportował 120 tys. ton mięsa drobiowego, z czego 50-60% trafiło na rynki Unii Celnej (Rosja-Białoruś-Kazachstan), co oznacza spadek wobec 2012 r., gdy udział ten wyniósł 70%. Rynki Unii Celnej są bardzo niepewnie, a wysyłki w tym kierunku obarczone dużym ryzykiem. W maju 2013 r. rynek rosyjski został zamknięty dla ukraińskich eksporterów, natomiast w sierpniu ub. r. Kazachstan wstrzymał import drobiu z Ukrainy na trzy miesiące z uwagi znalezienie bakterii Salmonella i Listeria w ukraińskich produktach. "

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. World Poultry z dn. 22.01.14, BPEX Export Bulletin

Więcej informacji na temat ukraińskiego eksportu mięsa drobiu w artykułach na stronie internetowej Izby:
- Ukraina rozpoczyna eksport drobiu do UE (1.08.2013 r.) -
http://www.kipdip.org.pl/article/id/828
- Rynek mięsa drobiu – analizy ekspertów (Rabobank, BGŻ, KE, IERiGŻ – PIB) (26.09.2013 r.) -
http://www.kipdip.org.pl/article/id/841
powrót