top

Aktualności

Już obowiązują nowe programy zwalczania Salmonelli w stadach drobiu.


Programy te stanowią załączniki do następujących rozporządzeń Rady Ministrów:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016.
Weszło w życie od 21 stycznia 2014 r. , Dz. U. z 2014 r. poz. 92 -http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000092

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016.
Weszło w życie od 21 stycznia 2014 r. , Dz. U. z 2014 r. poz. 93 - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000093
 
 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na 2014 r.
Weszło w życie od 22 stycznia 2014 r. , Dz. U. z 2014 r. poz. 103 - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000103
 
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na 2014.
Weszło w życie od 20 lutego  2014 r. , Dz. U. z 2014 r. poz. 220 - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000220
 
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016.
Weszło w życie od 25 lutego  2014 r. , Dz. U. z 2014 r. poz. 233 - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000233

Resort rolnictwa nie uwzględnił w tych przepisach  wniosków Izby o  zmianę zapisów nie mających podstaw w unijnym prawie dotyczącym zwalczania Salmonelli.

Zgodnie z wolą Walnego Zgromadzenia Izby z dnia 28 lutego 2014 r. powinny zostać ponowione następujące wnioski: 
Zapewnić wypłatę odszkodowania za nieinkubowane jaja wylęgowe, skierowane decyzją powiatowego lekarza weterynarii do obróbki termicznej, w wysokości odpowiadającej ich wartości rynkowej.
Wartość  uzyskana ze sprzedaży jaj do obróbki cieplnej pokrywa tylko 20 – 30 % wartości rynkowej jaj wylęgowych.
Resort rolnictwa odrzucił ten wniosek powołując się na brak podstaw w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Wniosek Izby w tej sprawie jest słuszny - należy go ponowić.
 
W przepisach unijnych dotyczących zwalczania Salmonelli brak jest podstaw do wprowadzania obowiązku wpisywania do łańcucha żywnościowego dla drobiu dostarczonego do uboju wyników dodatnich wszystkich serotypów Salmonella, w tym także nieobjętych programem. Izba nie zgadza się ze stanowiskiem resortu rolnictwa w tej sprawie.
 
Wykreślić z programów wymaganie dotyczące struktury paszy np. pasza kruszona, jako środek bioasekuracji.  Przepisy higieniczne dotyczące pasz, a w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 183/2005 ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz, nie określają struktury pasz jako kryterium higienicznego.

Komentarz własny KIPDiP
powrót