top

Aktualności

Polski handel zagraniczny jajami w skorupkach (CN 0407)* w 2013 r.


Eksport jaj w skorupkach – CN 0407*
W 2013 r. Polska wyeksportowała 219 314 ton jaj w skorupkach o wartości 213 593 tys. EUR. Wolumen tego eksportu  był  wyższy o 15,4% niż w 2012 r. i o 25,4% niż w 2011 r. Jednak,  jego łączna wartość była niższa niż w 2012 r. – średnia wartość jednej tony jaj wyniosła w ub. roku 974 EUR, a w 2012 r. – 1 266 EUR. 
W okresie ostatnich czterech lat krajowi eksporterzy zwiększyli o ponad połowę  sprzedaż na rynki zagraniczne, z 142 137 ton w 2009 r. do rekordowej wielkości w 2013 r.

Dynamika roczna eksportu w latach  2009-2013 r. kształtowała się następująco:
- 2010 r. – wzrost o 7,5%
- 2011 r. – wzrost o 14,4 %
- 2012 r. – wzrost o 8,7%
- 2013 r. – wzrost o 15,4%

Zmianie uległy także kierunki geograficzne eksportu, zarówno w państwach członkowskich UE, jak i krajach trzecich.
Obecnie największym odbiorcą jaj z Polski jest Holandia – w 2013 r. zaimportowała 60 829 ton (wartość – 52 508 tys. EUR). Jest to jedna trzecia polskiego eksportu ogółem. W ub. roku sprzedaż do tego kraju wzrosła o  20 750 ton, tj. o 52%.
W poprzednich latach głównymi importerami jaj z Polski byli Niemcy. Jednak eksport do Niemiec wyhamował w 2013 r. – w skali całego roku był aż o 19 829 ton mniejszy (-31%) i wyniósł  łącznie 44 257 ton. Udział tego kraju w eksporcie ogółem wyniósł 20%, w porównaniu do 2012 r. zmniejszył się o 13,6 pkt. procentowych.

W 2012 r. rejestrowano  wysoką dynamikę eksportu do Włoch. W 2011 r. jego wolumen wynosił  tylko 2 292 ton, a w 2013 r. kraj ten stał się drugim w kolejności  w UE importerem jaj z Polski. Łącznie w 2013 r. Włosi zaimportowali 50 020 ton jaj , co stanowi wzrost o 37 600 ton (+303%) w porównaniu do 2012 r. Włochy osiągnęły  23% udział w polskim eksporcie ogółem (w okresie ostatnich dwóch lat zwiększył się on o 21,7 pkt. procentowych).

Polska straciła w 2012 r. znaczną część rynków w Czechach i Słowacji. 
Eksport do tych państw spadł odpowiednio o 56% i 34,4%, a w 2013 r. o kolejne 33% i 5,1%.
Ogółem w ub. roku do Czech wyeksportowano 6 476 ton jaj, a do Słowacji 6 706 ton.

Sprzedaż do Francji w ub. roku zmniejszyła się o 56% do poziomu 7 152 tony w porównaniu do 2012 r., ale rynek ten jest czwartym, pod względem wolumenu, odbiorcą jaj.  Zarejestrowano wzrost eksportu  do: Rumunii – 5 324 tony (+39%), Belgii – 4 714 ton (+3,4%), Bułgarii – 4 536 ton (+33%).

Wywóz jaj do krajów trzecich w 2013 r. wyniósł ogółem  8 921 ton , co stanowi  4,1% udział w polskim eksporcie ogółem. Główne kierunki eksportowe   w ub. roku: Irak – 2 497 ton (wartość – 2 532 tys. EUR)  i  Zjednoczone Emiraty Arabskie – ogółem 2 335 ton (wartość – 2 312 tys. EUR). Wywóz do  Iraku i ZER w 2013 r. przewyższył wielkość eksportu do Szwajcarii – dotychczas największego importera jaj z Polski spośród krajów trzecich. Wywóz do Szwajcarii w 2013 r. zmniejszył się w porównaniu do 2012 r. o jedną trzecią do poziomu 2 324 ton.

Import jaj w skorupkach – CN 0407*
W 2013 r. Polska zaimportowała  20 546 ton jaj w skorupkach, czyli o 6 011 ton więcej niż w 2012 r.
Najwięksi dostawcy: Holandia – 8 043 ton (+161%); Niemcy – 6 336 ton (+16%), Czechy – 2 092 ton.

*Kod CN 0407 obejmuje również jaja wylęgowe. W całym polskim eksporcie jaj w skorupkach,  jaja wylęgowe mają średnio 3% - 4% udział.


Komentarz własny KIPDiP na podst. danych MRiRW - Departamentu Rynków Rolnych
 

powrót