top

Aktualności

Unijny handel zagraniczny mięsem drobiowym w 2013 r.


Wywóz do krajów trzecich
Unijny eksport mięsa drobiowego ogółem w 2013 r. wyniósł 1 426 167 ton. Był nieznacznie niższy (-0,3%) niż w 2012 r. Wyższy jednak o 0,9% niż w 2011 r. (wolumen eksportu:1 412 978 ton) i o 12,8% wyższy niż w 2010 r. (wolumen eksportu: 1 264 610 ton). Najwyższą dynamikę unijnego eksportu na rynki krajów trzecich zanotowano w 2010 r. (wzrost o 24%) i w 2011 r. (wzrost o 12%).

W ub. roku największymi importerami mięsa drobiowego z UE byli:
- Płd. Afryka– ogółem 158 562 ton (11,1% udział w eksporcie UE);
- Arabia Saudyjska – 154 769 ton (10,9% udział w eksporcie UE);
- Benin – 139 415 ton (9,8% udział w eksporcie UE);
- Hong Kong – 117 080 ton (8,2% udział w eksporcie UE);
- Ghana – 75 125 ton (5,3% udział w eksporcie UE).
Łącznie do tych krajów trafiło 45% całego unijnego eksportu mięsa drobiowego w 2013 r.
Od 2009 r. wielokrotnie wzrosła wielkość wywozu do Płd. Afryki, z 7 938 ton w 2009 r. do 158 562 ton w 2013 r.  oraz do Arabii Saudyjskiej – wzrost o 59%.

Na rynki wschodniej Europy,  kraje członkowskie UE wyeksportowały w 2013 r.  łącznie 171 204 ton mięsa drobiowego: do Rosji – 95 173 ton i na Ukrainę – 76 031 ton. Sprzedaż do tych państw stanowiła 12% całego unijnego wywozu. Ubiegłoroczny wywóz do Rosji był jednak niższy o 16% niż w 2012 r. , a na Ukrainę o 26%. Od 2010 r. obserwuje się systematyczny spadek wywozu do Rosji – w tym okresie eksport do tego kraju spadł  o 61% z poziomu 245 478 ton do 95 173 ton w 2013 r.

Przywóz z krajów trzecich do UE
Import mięsa drobiowego do UE w 2013 r. obniżył się o 6,6% do poziomu 809 145 ton.
Przywóz  z Brazylii wyniósł 510 643 ton i stanowił  63% udział w imporcie ogółem, w porównaniu do 2012 r. zmniejszył się o 12%. Tajlandia dostarczyła na rynek UE w 2013 r. 227 296 ton mięsa drobiu (wzrost o 15%), co stanowi prawie jedną trzecią  przywozu  mięsa drobiu do UE. Pozostali dostawcy do UE w 2013 r.: Chile – 30 516 ton (-28%), Chiny – 18 182 ton (+16%), Argentyna – 10 782 ton (-22%), Izrael – 6 306 ton (+4%), USA – 193 tony (-46%).


Komentarz własny KIPDiP na podstawie danych Komisji Europejskiej

powrót