top

Aktualności

Polski handel zagraniczny jajami w skorupkach (CN 0407) – styczeń 2014 r.


Eksport jaj w skorupkach (CN 0407)
W styczniu 2014 r. wyeksportowano z Polski 22 648 ton jaj w skorupkach – jest to wzrost o 23% w porównaniu do stycznia 2013 r.
Wartość tego eksportu była jednak niższa niż w styczniu 2013 r.

Najwięksi odbiorcy  spośród krajów członkowskich UE w pierwszym miesiącu br.:
- Holandia – 8 498 ton,
- Niemcy – 4 211 ton,
- Włochy – 3 976 ton. 

W porównaniu do stycznia 2013 r. zarejestrowano  duży wzrost sprzedaży do Holandii – o 44% i do Włoch – o 121%. Natomiast wielkość sprzedaży do Niemiec była o 18% niższa niż w styczniu 2013 r.  i o 30% niższa niż w styczniu 2012 r.

W styczniu  br. zarejestrowany został wysoki wywóz jaj w skorupkach do krajów trzecich – łącznie wyniósł on 2 382 ton.  Czwartym odbiorcą jaj z Polski był Irak. Eksport do tego kraju wyniósł 1 669 ton, a jego wielkość w tym jednym miesiącu stanowiła 70% wielkości całorocznego wywozu w 2013 r. W styczniu br. wyższy był także wywóz do Zjednoczonych Emiratów Arabskich - łącznie wyniósł  577 ton.
Niższy, o 91%,  był natomiast wywóz do Szwajcarii. Utrzymała się ubiegłoroczna tendencja zahamowania sprzedaży do Szwajcarii - roczny eksport zmniejszył się o jedna trzecią w porównaniu do 2012 r.

Import jaj w skorupkach (CN 0407)
Wielkość importu jaj w skorupkach w  styczniu br. była wyższa o 4,2% niż w styczniu 2013 r.
Najwięksi eksporterzy do Polski: Holandia – 1 146 ton (spadek o 13%), Niemcy – 510 ton (wzrost o 37%), Czechy – 223 ton (wzrost o 34%), Francja – 221 ton (wzrost o 133%).

Komentarz własny KIPDiP na podstawie danych MRiRW - Departament Rynków Rolnych

powrót