top

Aktualności

Produkcja jaj kurzych w Polsce w 2013 r. - wstępne dane GUS


Produkcja jaj kurzych w Polsce w 2013 r. wyniosła ogółem 10,0 mld sztuk (10 041 913 tys. sztuk), w tym jaj spożywczych  9,0 mld sztuk (9 027 833 tys. sztuk) a jaj wylęgowych 1,0 mld sztuk (1 014 080 tys. sztuk). 

 Produkcja jaj spożywczych w Polsce w latach 2010-2013:

- 2013 r. - 9,0 mld sztuk, wzrost o 5,9%
- 2012 r. - 8,5 mld sztuk, spadek o 8,6%
- 2011 r. - 9,3 mld sztuk, spadek o 7,9%
- 2010 r. - 10,1 mld sztuk

Z porównania produkcji w latach 2010-2013 wynika, że produkcja jaj spożywczych wzrosła w porównaniu do 2012 r., jednak nadal była niższa o 3,2% niż w 2011 r. i o 11% niż w 2010 r.
W ub. roku zwiększyło się znaczenie eksportu w zagospodarowaniu krajowej produkcji jaj. Polska wyeksportowała łącznie 4,0 mld sztuk jaj w skorupkach (CN 0407), z czego około 3,9 mld sztuk stanowiły jaja spożywcze, a około 0,1 mld sztuk jaja wylęgowe (ok. 3%)*. Udział eksportu jaj spożywczych w ich krajowej produkcji ogółem wyniósł aż 43%*.
Eksport jaj wylęgowych  w 2013 r. stanowił około 9% krajowej produkcji jaj wylęgowych kurzych. 
 
*Wyliczenia własne KIPDiP na podstawie danych Departamentu Rynków Rolnych MRiRW

Komentarz własny KIPDiP na podst. danych GUS i MRiRW

powrót