top

Aktualności

Wzrost cen zbóż na rynkach światowych w marcu br. - analiza BGŻ


Bank Gospodarki Żywnościowej w najnowszej analizie rynkowej – Agro Tydzień nr 334 z dn. 17 marca 2014 r. komentuje zmiany cen zbóż na rynkach światowych w drugim tygodniu marca 2014 r.

Pszenica
W ciągu minionego tygodnia indeks cen pszenicy obliczany przez Międzynarodowa Radę Zbożowa wzrósł o kolejne 1,5% po wzroście o 5,0% w pierwszym tygodniu marca (3- 9.03). Od najniższego poziomu zanotowanego w ostatnich tygodniach w dniu 27.02, do piątku 14.03 cena pszenicy w handlu światowym wzrosła o 7,6%. Ostatnio tak wysokie ceny jak obecnie notowane były pod koniec października 2013 r. Obecny poziom cen pszenicy jest już jedynie niecałe 7% niższy niż w tym samym okresie przed rokiem. A trzeba pamiętać, że rok temu ceny były naprawdę bardzo wysokie. Warto również zauważyć´, że jeszcze na początku lutego 2014 r., ceny były o ponad 20% niższe niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Kukurydza
W przypadku kukurydzy wzrosty cen w ostatnich dwóch tygodniach były mniejsze. W pierwszym tygodniu marca indeks wzrósł o 3,7%, a w drugim jedynie o 0,6%. Łącznie pomiędzy 27.02 a 14.03 kukurydza na rynkach międzynarodowych podrożała o 5,4%. Jednak na skutek znacznego zwiększenia produkcji do rekordowych poziomów, cena ta jest nadal o 19% niższa niż przed rokiem.

Prawdopodobnie wzrosty cen w minionym tygodniu byłyby jeszcze większe, gdyby nie dosyć optymistyczny wydźwięk najnowszego raportu USDA o sytuacji popytowo-podażowej na rynkach surowców rolnych. Według USDA, światowe zbiory pszenicy w bieżącym sezonie wyniosły 712,7 mln t wobec szacunków z lutego na poziomie 711,9 mln t i wobec zbiorów w sezonie 2012/13 na poziomie 656,4 mln t. Jednocześnie USDA zwiększyła o 0,8 mln t prognozę zużycia pszenicy w bieżącym sezonie do 704,8 mln t, co spowodowało minimalny wzrost prognozy zapasów końcowych o 0,1 mln t.

Choć poprawa bilansu wobec prognozy z lutego jest minimalna, warto zauważyć, że wielu komentatorów spodziewało się pogorszenia bilansu. Taka prognoza działała generalnie w kierunku niższych cen. 
Niemniej jednak napięta sytuacja na Ukrainie oraz pojawiające się obawy o stan ozimin w Stanach Zjednoczonych okazały się silniejsze i spowodowały wzrost cen pszenicy. Warto jednak zauważyć, że w najnowszym raporcie USDA dokonała zgodnie z oczekiwaniami znaczącego podwyższenia prognoz eksportu pszenicy z UE o 1,5 mln t do 29,0 mln t. Jest to z jednej strony reakcja na dotychczasowe bardzo wysokie tempo eksportu, a z drugiej prawdopodobnie odpowiedź na obawy o eksport w końcówce sezonu z Ukrainy. Znalazło to zresztą swoje odzwierciedlenie w cenach pszenicy w UE. Cena pszenicy w kontrakcie majowym na giełdzie MATIF wzrosła pomiędzy 27.02 a 14.03 o 7,6%.

Źródło: Agro Tydzień Nr 334 z dn. 17.03.2014 r.

powrót