top

Aktualności

Unijny bilans jaj – lata 2012-2013 wraz z prognozą na 2014 r


Informacje dotyczące unijnego bilansu opracowane zostały na podst. danych źródłowych Komisji Europejskiej – DG AGRI.

Produkcja  jaj spożywczych:
 - 2012 r. – 6 287 tys. ton
- 2013 r. – 6 444 tys. ton (wzrost o 2,5%)
- Prognoza 2014 r. – 6 417 tys. ton (spadek o 0,4%)

Produkcja jaj wylęgowych ogółem:
- 2012 r. – 984 tys. ton (wzrost o 12,5%)
- 2013 r. – 802 tys. ton (spadek o 18,5%)
- Prognoza 2014 r. – 859 tys. ton (wzrost o 7,1%)

Wywóz ogółem - jaja spożywcze i przetwory z jaj  (w ekwiwalencie jaj):
- 2012 r. – 186 tys. ton (spadek o 14,5%)
- 2013 r. – 215 tys. ton (wzrost o 15,5%)
- Prognoza 2014 r. – 210 tys. ton (spadek o 2,1%)

Przywóz ogółem - jaja spożywcze i przetwory z jaj (w ekwiwalencie jaj):
- 2012 r. – 37 tys. ton (wzrost o 89,4%)
- 2013 r. – 20 tys. ton (spadek o 47,1%)
- Prognoza 2014 r. – 20 tys. ton (wzrost o 1,4%)

Samowystarczalność:
- 2012 r. – 102,1%
- 2013 r. – 102,8%
- Prognoza 2014 r. – 102,7%

Spożycie (kg/osobę)*:
- 2012 r. - 12,30 kg/osobę (spadek o 1,1%)
- 2013 r. – 12,29 kg/osobę (spadek o 0,1%)
- Prognoza 2014 r. – 12,26 kg/osobę (spadek o 0,3%)

*Spożycie wyliczone dla średniej liczby ludności w UE (27): 2012 r. – 499,0 mln, 2013 r. – 500,5 mln, prognoza 2014 r. –502,0 mln.

Komentarz  KIPDiP na podst. danych KE - DG AGRI

powrót