top

Archiwum

Na stronie internetowej resortu rolnictwa, w informacji z dnia 9 sierpnia 2006 r. - Spotkanie z przedstawicielami drobiarzy, zostało odnotowane spotkanie reprezentacji branży z ministrem rolnictwa i główne tematy tego spotkania


9 sierpnia 2006
Spotkanie z przedstawicielami drobiarzy

Dziś wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Lepper przyjął delegację Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz z Poznania.
Goście szefa resortu rolnictwa przedstawili wspólne stanowisko organizacji branżowych sektora jajczarskiego Czech, Polski, Węgier i Słowacji w sprawie konieczności zmian postanowień zawartych w Dyrektywie Rady 1999/74/we określające minimalne warunki ochronne kur nieśnych. Wspólne stanowisko postuluje wydłużenie okresu użytkowania tradycyjnych klatek do roku 2022.
Drugim problemem stawianym przez środowisko były zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez działy specjalne produkcji rolnej. Wskazując na obecną interpretację przepisów branża drobiarska sygnalizuje możliwość bankructw i likwidacji działalności przez szereg firm działów specjalnych produkcji rolnej.
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Lepper zapewnił, że zapozna się szczegółowo z wymienionymi problemami, włączając w to analizy prawne i na ich podstawie podejmie odpowiednie działania leżące w jego kompetencjach.


powrót