top

Aktualności

Bilans mięsa drobiowego w UE - lata 2012-2013 z prognozą na 2014 r.


Informacje dotyczące unijnego bilansu opracowane zostały na podst. danych źródłowych Komisji Europejskiej – DG AGRI.


Produkcja mięsa drobiowego ogółem:
- 2012 r. – 12 458 tys. ton (wzrost o 0,2%)
- 2013 r. - 12 622  tys. ton (wzrost o 1,3%)
- Prognoza 2014 r. – 12 747 tys. ton (wzrost o 1,0%)

Wywóz:
- 2012 r. – 1 323 tys. ton (wzrost o 2,7%)
- 2013 r. – 1 311 tys. ton (spadek o 1,0%)
- Prognoza 2014 r. – 1 368 tys. ton (wzrost o 4,4%)

Przywóz:
- 2012 r. - 840 tys. ton  (wzrost o 2,6%)
- 2013 r. – 787 tys. ton (spadek o 6,3%)
- Prognoza 2014 r. – 805 tys. ton (wzrost o 2,2%)

Samowystarczalność:
- 2012 r. – 104,1% (+0,1 pkt. procent. )
- 2013 r. – 104,4% (+0,3 pkt. procent.)
- Prognoza 2014 r. – 104,7% (+0,3 pkt. procent.)

Spożycie (kg/osobę)*:
- 2012 r. – 24,0 kg/osobę (wzrost o 0,5%
- 2013 r. – 24,18 kg/osobę (wzrost o 0,7%)
- Prognoza 2014 r. – 24,27 kg/osobę (wzrost o 0,4%)

*Spożycie wyliczone dla średniej liczby ludności w UE (27): 2012 r. – 499,0 mln, 2013 r. – 500,5 mln, prognoza 2014 r. –502,0 mln.

Komentarz KIPDiP na podst. danych KE - DG AGRI

powrót