top

Archiwum

Reprezentacja drobiarstwa w dniu 9 sierpnia 2006 r. została przyjęta przez wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Andrzeja Leppera


Podczas tej wizyty przedstawiciele Polskiego Związku Producentów i Hodowców Drobiu i Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz wspólnie przedstawili problemy branży, wymagające pilnego wsparcia przez resort rolnictwa i pomocy w ich rozwiązaniu.

Przedstawiono uzasadnienie złożonego już wcześniej wniosku o wycofanie, niezgodnej z prawem podatkowym, interpretacji Ministerstwa Finansów podważającej ustawowe zasady rozliczania się przez działy specjalne produkcji rolnej z podatku dochodowego. Ministerstwo Finansów błędnie uważa, że zapisana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwość wyboru sposobu ustalania dochodu jest ograniczona wielkością uzyskanego przychodu z tego źródła. Resort finansów powołuje się w tej sprawie na przepisy ustawy o rachunkowości. Oznacza to złamanie konstrukcji podatkowej dotyczącej działów specjalnych produkcji rolnej, ustanowionej przez sejm oraz obowiązujących na tej podstawie od 1992 r. zasad rozliczania się przez te działy na podstawie norm szacunkowych dochodu. Stanowisko to stwarza bardzo poważne zagrożenie dla działów specjalnych produkcji rolnej, może bowiem spowodować nawet zakwestionowanie ich dotychczasowych rozliczeń z fiskusem. Istotnym argumentem w tej sprawie jest rozbieżność wykładni Ministerstwa Finansów z decyzjami urzędów skarbowych i wiążącymi interpretacjami, wydanymi przez organy skarbowe.

Ponowiono także wniosek i przedstawiono argumentację w sprawie konieczności wystąpienia przez resort rolnictwa do Komisji Europejskiej i udzielenie w ten sposób poparcie dla wspólnej petycji Krajowej Izby i organizacji branżowych Czech, Słowacji i Węgier dotyczącej przedłużenia do 2022 roku użytkowania tradycyjnych klatek dla kur nieśnych. Powodzenie tej petycji będzie uzależnione od skoordynowanych działań rządów tych czterech krajów. Wspólne postulaty sektorów jajczarskich nowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej uzasadnione są poważnymi różnicami społeczno-ekonomicznymi tych krajów w stosunku do sytuacji w starej Unii Europejskiej.

powrót