top

Aktualności

Czy konsumenci zyskają na dodatkowej rejestracji zakładów pakowania jaj w IJHARS?


W mediach pojawiły się informacje, że ustawowe wprowadzenie jednorazowego obowiązku rejestracji zakładów pakowania jaj w IJHARS będzie miało zbawienny wpływ na: bezpieczeństwo jaj, stosowanie norm handlowych oraz że taka jednorazowa rejestracja ma służyć zagwarantowaniu uczciwych praktyk w handlu jajami.

Nasz komentarz, zamieszczony niżej,  dotyczy informacji zawartych w następujących artykułach:

- „Wszystkie zakłady pakowania jaj muszą być kontrolowane” (Portal Spożywczy na podstawie PAP z dnia 14.07.2014 r.) http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/wszystkie-zaklady-pakowania-jaj-maja-byc-kontrolowane,103048.html

- „O bezpieczeństwie żywności i żywienia”  (Pierwszy Portal Rolny z dnia 16.07.2014 r.) -  http://www.ppr.pl/artykul-o-bezpieczenstwie-zywnosci-i-zywienia-184551.php

- "Szczelniejszy nadzór Inspekcji nad rynkiem" (Rzeczpospolita.pl - Prawo z dn. 16.07.2014 r.) -
http://prawo.rp.pl/artykul/756571,1126096-Producenci-jaj-zglosza-swoje-wyroby-inspekcji.html

Wyjaśniamy, że każdy zakład pakowania jaj, bez względu na formę prowadzonej działalności gospodarczej, już od 10 lat jest zarejestrowany i posiada na tej podstawie indywidualny kod (weterynaryjny numer identyfikacyjny) przyznany decyzją powiatowego lekarza weterynarii. Rejestracja ta stanowi od 2004 r. podstawowy warunek funkcjonowania zakładów pakowania jaj i obrotu jajami na wspólnym rynku.  Ponadto każde opakowanie jaj kurzych klasy A, oprócz kodu jest obowiązkowo oznakowane także nazwą i adresem podmiotu pakującego. Krajowa Izba nie widzi potrzeby dodatkowej rejestracji zakładów pakowania jaj, prowadzonych przez producentów jaj w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Zdaniem Krajowej Izby, przekazanym do MRiRW,  w związku z zamiarami ustawowego wprowadzenia dodatkowej rejestracji , Inspekcja JHARS do wykonywania swoich obowiązków statutowych w gospodarstwach, może korzystać z rejestru Inspekcji Weterynaryjnej. Dodatkowym argumentem przeciwko zbędnej procedurze rejestracyjnej jest projektowane przez rząd utworzenie jednej inspekcji całościowo zajmującej się nadzorem nad produkcją i bezpieczeństwem żywności.

Konsumenci nie muszą więc obawiać się luki w nadzorze nad pakowaniem jaj spowodowanym brakiem dotychczasowego obowiązku rejestracji części zakładów pakowania jaj w IJHARS. Nad jakością jaj w handlu detalicznym czuwa bowiem Inspekcja Handlowa.   

Komentarz własny KIPDiP 
powrót