top

Aktualności

Perspektywy unijnego sektora mięsa drobiu w latach 2014-2023.


W najnowszej analizie rynkowej BGŻ – Agro Tydzień nr 352 z dnia 21 lipca 2014 r. opublikowano informacje opracowane przez FAO i OECD dotyczące uwarunkowań dla rozwoju sektora drobiu w UE na tle konkurencyjności krajów trzecich.

Eksperci zwracają uwagę, że pomimo rosnącej konsumpcji mięsa drobiowego na świecie napędzającej rozwój produkcji w tym sektorze i wzrost eksportu z UE do krajów trzecich, wprowadzanie przez UE wyższych wymagań produkcji powodujących wzrost jej kosztów może znacznie osłabić konkurencyjność unijnego sektora mięsa drobiowego:

„FAO, OECD w swojej nowej publikacji „Agricultural Outlook 2014-2023“ wskazują na korzystne perspektywy rozwoju sektora drobiu w UE. Czynnikiem napędzającym rozwój tej branży będzie kontynuacja wzrostowej tendencji konsumpcji mięsa drobiowego zarówno na rynku UE jak i poza.
W tym względzie szacuje się, że konsumpcja mięsa drobiowego na rynku światowym zwiększy się w okresie dziesięciu lat o 27% do 2023 roku. Te wzrostowe tendencje utrzymają się zarówno na rynku unijnym, jak i rynkach zewnętrznych. FAO prognozuje, że w 2023 r. mieszkaniec UE będzie przeciętnie spożywał 22,2 kg mięsa drobiowego rocznie, o 1,2 kg więcej niż w okresie 2011-2013. Jak wskazuje Agra- Europe żeby zaspokoić popyt na rynkach trzecich, unijna sprzedaż na rynkach pozaunijnych będzie się dalej rozwijać, przy czym dynamika wzrostu eksportu może nieznacznie wyhamować do poziomu 3% średniorocznie. FAO wskazuje, że pozycja UE, jako jednego z głównych eksporterów, osłabnie. Na taką sytuację będzie miał głównie wpływ umocnienie się waluty euro, oraz rosnące koszty produkcji w UE (koszty energii, pracy, wyższe normy środowiskowe, itp).”

powrót