top

Aktualności

Zagrożenie życia i zdrowia konsumentów kupujących nieoznakowane jaja


Konferencja prasowa Krajowej Izby – Centrum Prasowe PAP, 13 sierpnia 2014 r.

Krajowa Izba zorganizowała własną Konferencję Prasową w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie.
Celem tej konferencji było przekazanie stanowiska Izby przeciwko zamiarom resortu rolnictwa utrzymania odstępstwa od znakowania jaj dla producentów posiadających do 50  kur oraz przeciwko projektowi rozszerzenia możliwości sprzedaży takich anonimowych,  niebadanych jaj na obszar województwa i sąsiednich województw.

Konferencję przeprowadzili: Rafał Ratajczak - Prezes Izby i Piotr Lisiecki - Wiceprezes Izby. Odpowiedzieli na pytania dziennikarzy i udzielili wywiady dla stacji radiowych, telewizyjnych, portali, dzienników i czasopism w miejscu konferencji oraz w stacjach radiowych i telewizyjnych.

Dziennikarze otrzymali również następujące pisemne informacje dostępne w plikach poniżej:

1.Wystąpienie wstępne

2. Informację opatrzoną tytułem:
"Tylko fermowa produkcja jaj spożywczych spełnia liczne wymagania  weterynaryjne. Zapewnia to zdrowie i ochronę kur, jakość zdrowotną i  bezpieczeństwo konsumenta."

Efekty medialne tej konferencji - artykuły, informacje, felietony radiowe
Wypowiedź Prezesa Izby zanotowana przez PAP w artykule: „Producenci drobiu i pasz przeciw sprzedaży nieoznakowanych jaj":

„Prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Rafał Ratajczak powiedział w środę dziennikarzom w Warszawie, że Izba jest przeciwna zwolnieniu z obowiązku znakowania jaj producentów mających nie więcej niż 50 kur i dopuszczeniu nieoznakowanych jaj do sprzedaży.

Ministerstwo Rolnictwa chce wprowadzić zmiany, które pozwolą sprzedawać nieoznakowane jaja nie tylko w miejscu produkcji, nie tylko na lokalnym rynku w swoim mieście, nie tylko w swoim województwie, ale nawet w województwie sąsiednim. Zdecydowanie się temu sprzeciwiamy, jesteśmy za tym, żeby jajka nieoznakowane mogły być sprzedawane tylko i wyłącznie na miejscu produkcji, w gospodarstwie. Na publicznych rynkach powinny być dostępne tylko jajka oznakowane" - podkreślił Ratajczak.

Ratajczak uważa, że sprzedaż nieoznakowanych jaj na publicznych rynkach rozszerzy szarą strefę gospodarki oraz wprowadza anonimowość sprzedaży. Według niego fermowa produkcja jaj spożywczych spełnia liczne wymagania weterynaryjne, w tym dotyczące obowiązku rejestracji fermy i znakowania jaj weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym fermy. Dodał, że z obowiązku rejestracji zwolnione są gospodarstwa utrzymujące stada do 350 kur, a gospodarstw utrzymujących nie więcej niż 50 kur jest ok. 550 tys.”

Informacje PAP po tytułem :
„Producenci jaj przeciw sprzedaży nieoznakowanych jaj” zostały opublikowane przez następujące media :

-http://www.biznes.newseria.pl/news/producenci_drobiu_i_pasz,p1801429758

-http://biznes.onet.pl/producenci-drobiu-i-pasz-przeciw-sprzedazy-nieozna,18543,5652262,1,news-detal

-http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/producenci-drobiu-chca-znakowania-wszystkich-jaj-na-rynku,104156.html

-http://www.pb.pl/3814224,78058,producenci-drobiu-i-pasz-przeciw-sprzedazy-nieoznakowanych-jaj

-http://www.mpolska24.pl/wiadomosc/ramka/producenci-drobiu-i-pasz-przeciw-sprzedazy-nieoznakowanych-jaj

-http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/drob-i-jaja/producenci-drobiu-i-pasz-przeciw-sprzedazy-nieoznakowanych-jaj,52451.html


Inne artykuły:

- „Równe prawa dla jaj” – autor. redaktor Michalina Szczepańska ( Puls Biznesu 14.08.2014 r. )

- „Producenci drobiu i pasz zachęcają do konsumpcji jajek klatkowych”
http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/drob-i-jaja/producenci-drobiu-i-pasz-zachecaja-do-konsumpcji-jajek-klatkowych,52431.html

- Nie ma lepszych jaj niż fermowe
http://www.ppr.pl/artykul-nie-ma-lepszych-jaj-niz-fermowe-185158.php

 - Wywiad z Piotrem Lisieckim – Wiceprezesem Izby
http://www.portalhodowcy.pl/aktuals/3846-producenci-drobiu-i-pasz-zachecaja-do-konsumpcji-jajek-klatkowych

Także kilka stacji radiowych, między innymi PR 1 oraz Trójka wyemitowało wypowiedzi Prezesa Izby – Rafała Ratajczaka oraz z Piotra Lisieckiego –Wiceprezesa Izby.

„Uwaga na nieoznakowane jaja.”
rozmowa z Prezesem Izby w audycji Polskiego Radia - Poranne rozmaitości - Aktualności Rolnicze. 
http://www.polskieradio.pl/7/670/Artykul/1202173,Poranne-Rozmaitosci-14082014-r

Załączone pliki:

  1. Wystąpienie wstępne
  2. Informacja dla dziennikarzy opatrzona tytułem: Tylko fermowa produkcja jaj spożywczych spełnia liczne wymagania weterynaryjne. Zapewnia to zdrowie i ochronę kur, jakość zdrowotną i bezpieczeństwo konsumenta
powrót