top

Aktualności

Jaja i przetwory z jaj – lepsze wyniki w unijnym handlu zagranicznym


Wzrost eksportu do krajów trzecich
(dane podane w ekwiwalencie jaj w skorupkach)

W okresie od stycznia do lipca br. wzrósł unijny eksport  wszystkich produktów sektora jaj:
- jaja w skorupkach – 45 475 ton (+6%);
- żółtka jaj – 5 084 ton (+4%), wzrost suszonych żółtek o 30%.;
- przetwory z całych jaj – 8 120 ton (+7%);
- albuminy – 67 692 ton (+12%), wzrosła sprzedaż głównie suszonej albuminy.

Eksport ten wyniósł ogółem 126 378 ton. W porównaniu do 2013 r. jest to wzrost o 9,1%.  Ponad 60% wolumenu wywozu stanowiły przetwory z jaj.

Główni odbiorcy  unijnego eksportu produktów z sektora jaj:

•  Japonia -  zakupiła 45 017 ton przetworów jaj (głównie albuminy) - wzrost o 32,3%.

Szwajcaria - drugi największy odbiorca z UE, zaimportowała łącznie 22 557 ton tych produktów, w tym: jaj w skorupkach 16 877 ton i 5 680 ton przetworów z jaj. W br. najbardziej spadła sprzedaż suszonej albuminy do Szwajcarii (-79%).

Angola - zaimportowała  z UE  6 586 ton, głównie jaja w skorupkach (spadek o 23%).

Zjednoczone Emiraty Arabskie - łącznie zakupiły z UE 3 982 ton jaj i ich przetworów (żółtka jaj), jednak o 13% mniej niż ub. roku. Jaja w skorupkach stanowiły 3 499 ton.

Wywóz do Rosji (głównie suszonej albuminy) zmniejszył się o ponad jedną trzecią do poziomu 4 034 ton.   



Spadek przywozu z krajów trzecich
(dane podane w ekwiwalencie jaj w skorupkach)

Od stycznia do lipca 2014 r.  unijny import produktów sektora jaj był na poziomie o połowę niższym od ubiegłorocznego. Łączna wielkość tego importu: 7 177 ton.

Najwięksi dostawcy do UE:

 - Indie – obecnie największy eksporter przetworów z jaj do UE: 3 225 ton (+55%). Proszek jajeczny w br. importowany jest głównie z tego kraju – 2 627 ton (+97%).  Pozostałą część importu stanowią żółtka jaj – 597 ton (-19%).

- USA – łączny import z tego kraju wyniósł  2246 ton (-57%). O 60% spadł przywóz żółtek (939 ton), a o 85% proszku jajecznego (288 ton). Wzrósł jedynie przywóz suszonej albuminy (+51%) do 782 ton.

- Argentyna – wolumen importu: 781 ton (-82%). W br. na rynek UE zaimportowano z tego kraju  głównie suszoną albuminę (544 ton) i proszek z jaj (198 ton), którego przywóz obniżył się aż o 93%. W 2013 r. kraj ten był największym dostawcą proszku jajecznego.


Komentarz własny KIPDiP na podst. danych Komisji Europejskiej
powrót