top

Aktualności

Analizy Instytutu ERiGŻ – PIB. Rynek Drobiu i Jaj nr 46, wrzesień 2014 r.


Krajowy rynek jaj spożywczych i przetworów z jaj w 2013 r.

Bilans jaj spożywczych w 2013 r.
- Produkcja  jaj konsumpcyjnych – 506 tys. ton
- Import jaj konsumpcyjnych – 15 tys. ton
- Eksport jaj konsumpcyjnych – 210 tys. ton (wzrost o 18%), w tym 96% rynki państw członkowskich UE
- Zużycie w kraju – 311 tys. ton, w tym na spożycie – 308 tys. ton
- Udział importu w konsumpcji – 4,9%
- Udział eksportu w produkcji – 41,5%

Bilansowa konsumpcja jaj:

- 148 sztuk/mieszkańca
Przeciętne miesięczne wydatki  na jaja w gospodarstwach domowych w 2013 r.:  0,63% wydatków ogółem  i 2,54% wydatków na żywność

Opłacalność produkcji jaj:
- na zakup 100 kg paszy przemysłowej trzeba było przeznaczyć 375 jaj (w 2010 r. - 332 jaja)

Relacje cen detalicznych artykułów żywieniowych do cen jaj - grudzień 2013 r.
Jaja potaniały względem wszystkich artykułów mięsnych i mleczarskich oraz ryb i ich przetworów.

Cena 1 kg jaj (17 sztuk) = 1,00
- 1 kg schabu wieprzowego  z kością = 1,72 kg jaj,
- 1 kg kurczaka patroszonego świeżego = 0,77 kg jaj
- 1 kg sera dojrzewającego „Gouda” = 2,51 kg jaj
- 1 kg kiełbasy „Toruńskiej” = 1,74 kg jaj
- 1 kg filetu mrożonego z morszczuka niepanierowanego = 2,43 kg jaj

Przetwórstwo jaj w Polsce:
Rodzaje przetworów z jaj: jaja bez skorupek, żółtka jaj świeże, suszone, zakonserwowane oraz albumina.
- Produkcja przetworów z jaj ogółem – 28,1 tys. ton (z wyłączeniem albuminy)
- Produkcja albuminy – 15,5 tys. ton (spadek o 11% w porównaniu do 2012 r. i o 30% w porównaniu do rekordowej wielkości w 2010 r. – 24,7 tys. ton)
- Eksport przetworów z jaj – 20 tys. ton (spadek o 6%).
- Import przetworów z jaj – 6,7 tys. ton (wzrost o 15%).

Krajowy rynek jaj spożywczych i przetworów z jaj – prognoza na 2014 r.

Bilans jaj spożywczych:
- Produkcja  jaj konsumpcyjnych – 520 tys. ton (wzrost o 2,8%)
- Import jaj konsumpcyjnych – 16 tys. ton
- Eksport jaj konsumpcyjnych –  230 tys. ton (wzrost o 9,5%)
- Zużycie w kraju – 306 tys. ton, w tym na spożycie – 302 tys. ton
- Udział importu w konsumpcji  - 5,3%
- Udział eksportu w produkcji – 44,2%

Bilansowa konsumpcja jaj w 2014 r.:

- 152 sztuki/mieszkańca (wzrost o 2,7%)
- przeciętne miesięczne wydatki  na jaja w gospodarstwach domowych w I półroczu 2014 r.:  0,62% wydatków ogółem  i 2,51% wydatków na żywność

Rynek przetworów z jaj – prognoza 2014 r.:
- Produkcja przetworów z jaj – na podobnym poziomie jak w 2013 r.
- Eksport przetworów z jaj – 20 tys. ton
- Import przetworów z jaj – 5,0 tys. ton (wzrost o 15%)

Źródło: Rynek Drobiu i Jaj Nr 46 z września 2014 r. - opracowanie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB

powrót