top

Aktualności

Pogorszenie od lipca br. wyników polskiego eksportu jaj (kod CN 0407*)


W okresie styczeń – sierpień 2014 r. sprzedaż jaj w skorupkach z Polski na rynki zagraniczne wyniosła 142 808 ton, o łącznej wartości 140 490 tys. EUR. Miesięczny wolumen eksportu w lipcu i sierpniu br. (ok. 11 tys. ton) spadł poniżej średniej miesięcznej wielkości w I półroczu br., która wynosiła ok. 20 tys. ton.

Z powodu niższej dynamiki eksportu w tym okresie, eksport w okresie ośmiu miesięcy br. był wyższy tylko o 0,5% niż w 2013 r. Dla porównania skali spadku eksportu, w I półroczu br. eksport wykazał wysoki 18% wzrost w stosunku do I półrocza 2013 r.

Struktura geograficzna najważniejszych rynków eksportowych w UE uległa ponownej zmianie. W zakupie jaj z Polski Włochy (28 891 ton) wyprzedziły Niemcy (28 055 ton), plasując się na drugiej pozycji największych importerów. Każdy z tych dwóch odbiorców ma 20% udział w eksporcie ogółem.  Jednak w porównaniu do 2013 r., eksport do Włoch jest niższy o 3,1% a do Niemiec  o 15%.
Nadal 30% jaj eksportowanych jest do Holandii – łącznie 42 330 ton.

Wywóz do krajów trzecich w okresie styczeń – sierpień 2014 r. wyniósł ogółem 6 530 ton (+68%). Jednak w lipcu i sierpniu miesięczne wielkości wywozu były znacznie niższe od średnich miesięcznych w I półroczu br. – spadły do poziomu ok. 350 ton.
Od czerwca br. nie zarejestrowano wywozu do Iraku, dotychczas największego w br. odbiorcy spośród krajów trzecich (31% udział w wywozie ogółem). Podobny, 30% udział w wywozie do państw trzecich miały Zjednoczone Emiraty Arabskie (1 834 ton). Polskie jaja zostały sprzedane od początku br.  również do 17 innych państw trzecich.

Import jaj w skorupkach w okresie styczeń – sierpień 2014 r. wyniósł  14 955 ton i był większy o 13,3% niż w ub. roku. Najwięksi dostawcy tych produktów do Polski:  Holandia – 6 738 ton, Niemcy– 3 413 ton, Czechy – 1 165 ton, Francja – 1 104 ton.

*Kod CN 0407 obejmuje również jaja wylęgowe. W całym polskim eksporcie jaj w skorupkach, jaja wylęgowe mają średnio około 3% udział.

Komentarz własny KIPDiP na podstawie danych Departamentu Rynków Rolnych - MRiRW
powrót