top

Aktualności

Oficjalne doniesienia o stwierdzeniu ognisk grypy ptaków w Niemczech, Holandii, Wlk. Brytanii.


Opublikowany został "Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o  stwierdzeniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Holandii oraz wykryciu wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w Wielkiej Brytanii." - http://www.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/19-11-14-komunikat-glw.pdf  
 
Główny Lekarz Weterynarii poinformował w tym komunikacie, że: "polecił terenowym jednostkom Inspekcji Weterynaryjnej wzmocnienie nadzoru nad gospodarstwami, w których  utrzymywany jest drób w kraju, a także dokonanie pilnego przeglądu procedur i  niezbędnego  sprzętu na wypadek konieczności podjęcia działań w przypadku ewentualnego pojawienia się choroby na terytorium Polski."

O bezpieczeństwie produktów drobiarskich więcej w artykule na stronie Krajowej Izby PDiP: "Spożywanie jaj i przetworów z jaj jest bezpieczne" (11.12.2007 r.). - http://kipdip.org.pl/article/id/126
Informacje zawarte w tym artykule stanowią opinię następujących  instytutów naukowych:
- WHO (Światowa Organizacja Zdrowia),
- OIE (Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt),
- Instytut Chorób Drobiu Uniwersytetu w Berlinie,
- Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach.
powrót