top

Aktualności

Polski eksport jaj w skorupkach (CN 0407*) w okresie styczeń – luty 2015 r.


W okresie styczeń – luty 2015 r. wyeksportowano z Polski 31 746 ton jaj w skorupkach, o wartości 34 644 tys. EUR.  W porównaniu do eksportu w takim samym okresie 2014 r., jest to spadek o 12 336 ton, tj. o 28%. Z danych tych wynika, że w lutym br., podobnie jak w styczniu, zanotowano malejąca tendencję w eksporcie jaj z Polski.


Miesięczne wielkości eksportu w br.:
- styczeń 2015 r. – 15,7 tys. ton, spadek o 30% w porównaniu do stycznia 2014 r.
- luty 2015 r. – 16,1 tys. ton, spadek o 24% w porównaniu do lutego 2014 r.

W lutym br, podobnie jak w styczniu,  największymi rynkami zbytu były następujące państwa członkowskie UE: Niemcy, Włochy i Holandia. W okresie pierwszych  dwóch miesięcy br. sprzedaż do tych krajów wyniosła:
- Niemcy – 6 751 ton, spadek o 24% porównując rok do roku;
- Włochy – 6 036 ton, spadek o 18% porównując rok do roku;
- Holandia – 3 768 ton, spadek aż o 77% porównując rok do roku.

W okresie styczeń – luty 2015 r. w porównaniu z takim samym okresem 2014 r. wzrosła sprzedaż do następujących państw członkowskich UE: Czechy – 2 574 ton (+136%), Węgry – 2 362 ton (+232%), Rumunia – 1 938 ton (+25%), Litwa – 1 415 ton (+30%), Austria – 1 063 ton (+347%).

Zmniejszył się także  wywóz jaj w skorupkach na rynki krajów trzecich. Jego udział w krajowym eksporcie ogółem wyniósł 2,4%.Wielkość tego wywozu w okresie styczeń – luty 2015 r. wyniosła 770 ton, w tym: w styczniu – ok. 349 ton, w lutym – ok. 421 ton. W porównaniu do 2014 r. jest to spadek o 76%. W br. największym odbiorcą spośród krajów trzecich była Szwajcaria, która łącznie w styczniu i lutym br. zaimportowała 419 ton jaj. Pozostałe kraje trzecie: Białoruś, Ukraina, Rosja, Mali, Mołdowa, Syria, Republika Środkowoafrykańska.

Od 2011 r. obserwowany jest spadek udziału Polski w unijnym eksporcie jaj i przetworów z jaj do krajów trzecich. Według danych Komisji Europejskiej w okresie styczeń – luty 2015 r. Polska zajmowała „ósmą” pozycję wśród największych eksporterów z UE. Na pozycję Polski jako eksportera ma wpływ głównie wywóz jaj w skorupkach.

Import do Polski jaj w skorupkach w dwóch pierwszych miesiącach br. wyniósł 3 310 ton, co stanowi 14% spadek w porównaniu do ubiegłego roku.

*Kod CN 0407 obejmuje również jaja wylęgowe. W całym polskim eksporcie jaj w skorupkach, jaja wylęgowe mają średnio około 3% udział.

 

Komentarz własny KIPDiP na podstawie danych Departamentu Rynków Rolnych w MRiRW

powrót