top

Aktualności

Polski handel zagraniczny jajami w skorupkach (CN 0407)* w okresie styczeń – kwiecień 2015 r.


Eksport

W pierwszych czterech miesiącach 2015 r. wyeksportowano z Polski łącznie 69,8 tys. ton jaj w skorupkach o wartości 72 998 tys. EUR.
Średnia wartość jednej tony – 1045,39 EUR (w 2014 r. – 938,0 EUR/tonę).

Wielkości eksportu w poszczególnych miesiącach 2015 r. :
styczeń – 15,7 tys. ton – eksport niższy o 30 % w porównaniu do stycznia 2014 r.
luty - 16,1 tys. ton – niższy o 24 % w porównaniu do lutego 2014 r.
marzec - 18,7 tys. ton – niższy o 2,8 tys. ton (- 13,1 % ) od marca 2014 r.
kwiecień –  19,4 tys. ton – wzrost o 0,7 tys. ton (+ 3,7 % ) w porównaniu do marca 2015 r.,
a w porównaniu do kwietnia 2014 był to wzrost o 4 tys. ton (+ 26%)

W porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku eksport jaj w skorupkach spadł
o 9,8 tys. ton ( - 12 %).

Eksport na rynki państw członkowskich UE w tym okresie wyniósł łącznie 68,2 tys. ton i stanowił
97,6 % całego polskiego eksportu jaj w skorupkach.

Najwięksi odbiorcy polskich jaj w okresie od stycznia do kwietnia 2015 r. : Niemcy 14,7 tys. ton
(21,1 % ), Włochy 12,2 tys. ton (17,1 % ), Holandia 11,3 tys. ton (16,1 % ), Czechy 5,8 tys. ton, Węgry 4,5 tys. ton, Litwa 3,2 tys. ton, Rumunia 2,8 tys. ton.

Import

W pierwszych czterech miesiącach 2015 r. import jaj w skorupkach do Polski wyniósł – 6,2 tys. ton. Jest to spadek o 859 ton (- 12,2%) w porównaniu z 2014 r.

*Kod CN 0407 obejmuje również jaja wylęgowe. W całym polskim eksporcie jaj w skorupkach, jaja wylęgowe mają średnio około 3% udział.

Polski handel zagraniczny przetworami z jaj w I kwartale 2015 r. (tony)

 Miesiące

Przetwory z jaj
Import Eksport
2014 2015 2014 2015
I 522 426 1739 1496
II 333 421 1444 1006
III 367 473 1485 1174
Razem 1222 1320 4668 3676

Źródło: Instytut ERiGŻ – PIB – Rynek Rolny z czerwca 2015 r. na podstawie danych CAAC.

 

Komentarz własny KIPDiP na podstawie danych Departamentu Rynków Rolnych w MRiRW

powrót